Mời tham dự Webinar “Một số lưu ý trong đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với đối tác Ấn Độ” ngày 05/7/2023
Mời tham dự Webinar “Một số lưu ý trong đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với đối tác Ấn Độ” ngày 05/7/2023
Ấn Độ nằm trong top 10 thị trường xuất nhập khẩu hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch năm 2022 là 15 tỷ USD, tuy nhiên con số này chỉ chiếm 2% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và 1,5% kim ngạch xuất nhập khẩu của Ấn Độ vì vậy hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển.
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 và Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 và Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009
Bộ Công Thương xin ý kiến rộng rãi của các Tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 và Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định số 59/2026/NĐ-CP.

Liên kết website