Hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09 tháng 11 năm 2016, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) đề nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động luôn học tập, tuyên truyền giáo dục việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè, người thân và gia đình.


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
Công điện số 8860 CĐ/BCT-ATMT thực hiện Công điện số 25⁄CĐ-TW của Ban Chỉ đạo TW về PCTT 21/09/2016
Công điện số 25/CĐ-TW về tình hình mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất 20/09/2016
Thông tư số 19/2016/TT-BYT quy định về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 19/09/2016
Công điện số 22/CĐ-TW về tình hình áp thấp nhiệt đới khu vực Quần đảo Trường Sa 12/09/2016
Công điện số 21/CĐ-TW về áp thấp nhiệt đới khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa 11/09/2016