Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
1899 /BCT-ATMT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020 26/03/2019
số 3/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 3 - Tháng 8 ⁄2018 01/11/2018
23/2018/TT-BCT Quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương 28/08/2018
số 2/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 2 - Tháng 6 ⁄2018 01/07/2018
13/2018/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 15/06/2018