Triển khai Chỉ thị số 08⁄CT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương, ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) đã chủ trì Hội thảo “Giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành công thương”.


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
188/QĐ-ATMT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 16/09/2019
14/2019/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32⁄2016⁄TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ. 14/08/2019
847/ATMT-VP Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 05/08/2019
781/ATMT-VP Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp II 19/07/2019
09/2019/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 18/07/2019