Hoạt động tình nguyện Hè năm 2015 - Đoàn TNCS HCM Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Hoạt động tình nguyện Hè năm 2015 - Đoàn TNCS HCM Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Từ ngày 03 đến 05 tháng 7 năm 2015, Đoàn Thanh niên Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) đã phối hợp với Đoàn thanh niên huyện đảo Cô Tô tổ chức hoạt động tình nguyện mùa hè tại đảo Cô Tô lớn. Tham dự hoạt động có hơn 20 đoàn viên thanh niên khối Cơ quan Cục và Trung tâm trực thuộc Cục.
Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp: Xây dựng Đảng vững mạnh, thi đua lập thành tích trong nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp: Xây dựng Đảng vững mạnh, thi đua lập thành tích trong nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề ra các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công Thương lần thứ III, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Liên kết website