Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 và Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009

Bộ Công Thương xin ý kiến rộng rãi của các Tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 và Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định số 59/2026/NĐ-CP. 

 

Chi tiết, xem tại đây. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước), 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Liên kết website