Công đoàn Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Phát triển”

Ngày 05 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường tầng 15 toà nhà liên cơ Bộ Công Thương số 655 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch công đoàn Bộ Công Thương, đồng chí Hoàng Thị Hương, cán bộ công đoàn chuyên trách của Bộ Công Thương. Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là đồng chí Tô Xuân Bảo, Bí thư đảng uỷ Cục - Cục trưởng, cùng các đồng chí Đảng uỷ viên, lãnh đạo các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Cục cùng toàn thể công đoàn viên của Cục. Công đoàn Cục ATMT có 5 công đoàn bộ phận với tổng số 242 đoàn viên.

Được sự đồng ý của Công đoàn Bộ Công Thương và Đảng uỷ Cục, Đại hội được diễn ra theo hình thức toàn thể, trực tiếp kết hợp với trực tuyến (do Trung tâm kiểm định công nghiệp II có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh với 76 đoàn viên, không thuận tiện đi lại để tham dự đại hội nên Ban tổ chức đã chuẩn bị điều kiện để toàn thể công đoàn viên Trung tâm kiểm định công nghiệp II tham gia Đại hội theo hình thức trực tuyến).

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí: đồng chí Đỗ Phương Dung, Phó Cục trưởng, Chủ tịch công đoàn Cục; đồng chí Lê Ánh Dương, Đảng uỷ viên, Giám đốc TT KĐCN I; đồng chí Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục.

Đại hội đã nghe đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động trong thời gian tới, ý kiến thảo luận của chủ tịch các công đoàn bộ phận thuộc công đoàn Cục và phát biểu chỉ đạo của Đảng uỷ Cục, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương. Đại hội thông qua Đề án nhân sự do Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ cũ chuẩn bị, tiến hành bầu cử Ban chấp hành Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 đồng chí và bầu 18 đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Tại Đại hội, toàn thể công đoàn viên đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tô Xuân Bảo, Bí thư đảng uỷ Cục - Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch công đoàn Bộ Công Thương. Trong đó, các đồng chí đã đánh giá cao những thành tích nổi bật của BCH Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế như: Sự phối hợp của BCH Công đoàn Cục với các phòng chuyên môn, các BCH công đoàn bộ phận, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Cục còn chưa chặt chẽ; việc phát động phong trào thi đua còn chưa rõ nét; Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lao động của các thế hệ cán bộ Cục cho các công đoàn viên trẻ còn chưa được thường xuyên; Việc nêu gương những công đoàn viên ưu tú để tập thể học tập noi theo chưa được thực hiện thường xuyên.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn, sẽ còn rất nhiều các nhiệm vụ quan trọng đặt lên đôi vai của các đồng chí trong BCH mới, và đòi hỏi phải có sự nỗ lực và quyết tâm rất cao thì mới hoàn thành. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Tô Xuân Bảo, Bí thư Đảng uỷ Cục - Cục trưởng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

Một là: BCH nhiệm kỳ mới phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết để mang lại hiệu quả tốt nhất; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho Công đoàn viên và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động Công đoàn.

Hai là: Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể khác như đoàn thanh niên, các công đoàn bộ phận thuộc công đoàn cục để thúc đẩy giao lưu, học hỏi lẫn nhau, quan tâm hơn nữa về công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho Đoàn viên, tham gia và thực hiện có trách nhiệm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Ba là: Tiếp tục giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tham gia tích cực hơn vào các phong trào do công đoàn cấp trên tổ chức; phát hiện và khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu của các phong trào thi đua. Đây là điều kiện tốt để xây dựng Công đoàn Cục vững mạnh, xuất sắc và tiêu biểu.

Thay mặt BCH Công đoàn Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Đỗ Phương Dung đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và hứa sẽ cùng BCH Công đoàn khóa mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra; bám sát chỉ đạo của cấp ủy, kế hoạch hàng năm của chuyên môn để phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn kết, lồng ghép các hoạt động phong trào thi đua của Công đoàn với nhiệm vụ của Cục để tổ chức hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Cục phát triển bền vững, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.