Thông báo thay đổi thời gian xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1

Hội đồng xét tuyển viên chức 2015 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo thay đổi thời gian xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm kiểm định công nghiệp 1.

Cụ thể như sau:

- Thời gian xét tuyển: 8h00 ngày 12 tháng 12 năm 2015

- Địa điểm: Phòng 101, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo để các thí sinh biết, bố trí tham dự đầy đủ và đúng giờ.