THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC CHO TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC CHO TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH

1. Điều kiện xét tuyển đặc cách

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành công nghệ môi trường, khoa học môi trường.

- Có thời gian công tác liên tục đủ từ 36 tháng trở lên trong lĩnh vực tư vấn, quản lý liên quan đến lĩnh vực công nghiệp môi trường, kỹ thuật môi trường; có am hiểu kiến thức về ngành công nghiệp môi trường hoặc kỹ thuật môi trường;

- Sử dụng thành thạo vi tính và có khả năng sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giao dịch, trao đổi công việc liên quan đến vị trí tuyển dụng;

- Không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Độ tuổi từ 35 – 45 tuổi, có sức khỏe tốt.

2. Hồ sơ dự tuyển

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

đ) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.

3. Thời gian nhận hồ sơ
 
Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 15/12/2018 (trong giờ hành chính).
4. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 307 - 25 ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội