HỘI NGHỊ PHỔ BIÊN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN ĐIỆN

         Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về an toàn điện. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu thành phố Đà Nẵng và trực tuyến tại đầu cầu 63 tỉnh thành trong toàn hệ thống Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên.
         Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trịnh Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục ATMT cho rằng, trong thời gian qua, mặc dù công tác an toàn điện đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, nhưng tại các địa phương vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn điện gây thiệt hại về người và tài sản. Chính vì vậy, việc tổ chức Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về an toàn điện là rất cần thiết và thiết thực để giúp các đơn vị nâng cao nhận thức và cập nhật, nắm vững các quy định pháp luật về an toàn điện. Hội nghị được tổ chức cũng là dịp để cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe những ý kiến trao đổi từ phía các đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về an toàn điện để kịp thời rà sóa, sửa đổi, bổ sung quy định về an toàn điện phục vụ tốt hơn cho công tác đảm bảo an toàn điện nhất là an toàn điện sau công tơ.
Ông Trịnh Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Tại Hội nghị, Báo cáo viên thuộc Cục ATMT đã trình bày:  
- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 14/2014/NĐ-CP;
- Nghị định số 17/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.
- Các Thông tư: số 05/2021/TT-BCT quy định một số nội sung chi tiết về an toàn điện; số 13/2022/TT-BCT bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị kết hợp trực tuyến kết nối các đơn vị trên toàn quốc

        Sau phần trình bày của báo cáo viên, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những vấn đề thực tiễn tại các đơn vị về an toàn điện và an toàn điện sau công tơ cũng như quy trình quản lý kỹ thuật an toàn điện, huấn luyện an toàn điện.

Liên kết website