TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1 HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC NHIỀU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

Ngày 27/12/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 (SITES 1) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023. Cục trưởng Tô Xuân Bảo tham dự và phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ đối với Trung tâm.

Các đại biểu về dự Hội nghị
Với chức năng chính là cung cấp các dịch vụ kiểm định, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và các loại dịch vụ kỹ thuật an toàn (KTAT) khác, theo phương châm “An toàn, chất lượng, nhanh chóng, hiệu quả” đã mang đến cho khách hàng các dịch vụ có chất lượng, đúng tiến độ góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an toàn cho người, thiết bị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và an sinh cho xã hội nói chung, trong năm 2023 vừa qua, Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.
Một số chỉ tiêu chính như:
- Doanh thu năm 2023 ước đạt 75,5 tỷ đồng – tăng 1,5% so với năm 2022.
- Các kết quả chính Trung tâm đã triển khai: Đã kiểm định kỹ thuật an toàn cho khoảng 113.000 thiết bị/hệ thống; Đã tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn, an toàn lao động - vệ sinh lao động cho 9.492 học viên. Thu nhập bình quân của CBVC đạt 12.000.000 đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Cục trưởng Tô Xuân Bảo đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 đã đạt được, duy trì được giữ ổn định, cơ cấu tổ chức, bộ máy Trung tâm ngày càng được hoàn thiện hoàn thiện, một số lĩnh vực công việc mới đã được Trung tâm chủ động tiếp cận và chuẩn bị nguồn lực để triển khai.
Bước sang năm 2024 trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế vẫn hết sức phức tạp, khó khăn và khó lường nên nhiệm vụ giữ vững ổn định và tăng trưởng của Trung tâm là hết sức nặng nề. Đề triển khai tốt các nhiệm vụ trong năm tới, Cục trưởng yêu cầu Ban Giám đốc Trung tâm tập trung vào một số nội dung sau:
Thứ nhất, luôn luôn phát huy và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ, viên chức trong Trung tâm để cùng nhau triển khai tốt mọi nhiệm vụ công tác. Đây là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của bất cứ đơn vị nào. Và tôi tin rằng với truyền thống tốt đẹp của Trung tâm đã xây dựng trong những năm qua, tập thể cán bộ Trung tâm sẽ phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.
Thứ hai, tiếp tục xây dựng, củng cố, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kiểm định viên Trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ của Trung tâm, đặc biệt là các dịch vụ trung tâm có thế mạnh như dịch vụ kiểm định, huấn luyện, công tác đánh giá sự phù hợp. Ban Giám đốc cần quan tâm hơn nữa với việc phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ mới, nhất là năng lực ngoại ngữ để tham gia các gói thầu của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
Thứ ba, Trung tâm cần chủ động trong việc mở rộng thị trường. Trong thời gian tới, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Cục để rà soát bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm để bổ sung các hoạt động dịch vụ mới theo quy định pháp luật. .
Thứ tư, Trung tâm cần chú trọng công tác rà soát các quy trình kiểm định, thử nghiệm, chứng nhận; nâng cao công tác  quản trị, hoàn thiện các quy trình làm việc, hệ thống iso, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ... để đảm bảo các hoạt động của Trung tâm tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.
Thứ năm, nghiên cứu xây dựng và triển khai áp dụng phần mềm quản lý hoạt động kiểm định để nâng cao việc kiểm soát, quản lý hoạt động kiểm định của Trung tâm.
Thứ sáu, Ban Giám đốc cần quan tâm hơn nữa công tác quản trị nội bộ, nâng cao việc kiểm soát, quản lý hoạt động kiểm định của Trung tâm, kịp thời đề xuất, tham mưu với Cục, Bộ về các chính sách, giải pháp xử lý kịp thời các vấn đề tồn tại về công tác an toàn trong ngành công thương.
Một số hình ảnh tại Hội nghị: