1. Tiêu chuẩn kỹ thuật quy định ở luật nào ?

Ngô Khánh An - zzzz@moit.gov.vn - 0985423323

Quy định tại điều 3 luật ....

2. Làm thế nào để đăng ký thủ tục xuất nhập khẩu

Cao Lý Trung - zzz@mei.gov.vn - 0984334343434

Bạn vui lòng xem kỹ nghị định 23-2009-BCT