Hội nghị lần thứ 8 Nhóm công tác ASEAN về hóa chất và chất thải" - Vì một ASEAN xanh hơn

Sự kiện diễn ra từ 5/7 - 7/7, với sự tham dự của thành viên Ban Thư ký ASEAN, các nước trong khối ASEAN và các tổ chức đối tác; thành viên của các Nhóm công tác thuộc ASOEN Việt Nam, đại diện các bộ, ngành liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế. 

Hội nghị là dịp các bên đánh giá lại hoạt động hợp tác của các nước thành viên ASEAN về hóa chất, chất thải trong năm vừa qua; thảo luận và định hướng nhằm thống nhất về nguyên tắc các nội dung hợp tác giữa các nước trong khu vực thời gian tới.

Theo đó, Hội nghị AWGCW-8 xem xét một số nội dung chính, như: Cập nhật quyết định liên quan của các cuộc họp trong khuôn khổ ASEAN và các sự kiện liên quan khác; cập nhật việc thực hiện Kế hoạch hành động của Nhóm Công tác ASEAN về hóa chất và chất thải; cập nhật các sáng kiến liên ngành về hóa chất và chất thải; cập nhật kết quả của Hội nghị các bên tham gia các Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm năm 2022, 2023, một số vấn đề liên quan đến Nghị định thư Montreal và Công ước Minamata; hợp tác ASEAN về hóa chất và chất thải với đối tác phát triển và cơ quan chuyên ngành.

Trong các buổi họp tiếp theo, các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN sẽ tiếp tục thảo luận về quyết định của các Hội nghị ASEAN liên quan, cập nhật việc thực hiện Kế hoạch hành động AWGCW; các sáng kiến liên ngành về hóa chất và chất thải; cập nhật kết quả của Hội nghị các Bên tham gia công ước liên quan đến Hóa chất và Chất thải 2022/2023.

Hội nghị góp phần tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN và xây dựng một ASEAN xanh hơn. 

Nhóm công tác ASEAN về hóa chất và chất thải (trước đây là Nhóm Công tác ASEAN về các Công ước đa phương về môi trường) được thành lập cuối năm 2015 để tạo ra một diễn đàn cho các quốc gia thành viên ASEAN nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp và hợp tác khu vực trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hóa chất và chất thải theo các hiệp định môi trường đa phương có liên quan như Công ước Basel, Công ước Rotterdam, Công ước Stockholm và Công ước Minamata, cũng như các hệ thống đã được quốc tế thống nhất như Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất (GHS). Các hội nghị của Nhóm công tác được tổ chức thường niên, luân phiên giữa các nước thành viên ASEAN.