Liên hệ

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp

Địa chỉ: Số 25 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 2221 8320 - Fax: (024) 2221 8321

E-mail: cucatmt@moit.gov.vn