Tin nội bộ

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề ra các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công Thương lần thứ III, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Hội đồng xét tuyển viên chức 2015 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo thay đổi thời gian xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm kiểm định công nghiệp 1.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo xét tuyển 5 (năm) viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.

Từ ngày 03 đến 05 tháng 7 năm 2015, Đoàn Thanh niên Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) đã phối hợp với Đoàn thanh niên huyện đảo Cô Tô tổ chức hoạt động tình nguyện mùa hè tại đảo Cô Tô lớn. Tham dự hoạt động có hơn 20 đoàn viên thanh niên khối Cơ quan Cục và Trung tâm trực thuộc Cục.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương là chủ dự án Thành phần 2: Quản lý PCB-ISEA thuộc Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam, do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới, được thực hiện từ năm 2010 đến 2015.

Thực hiện Kế hoạch số 270-KH⁄ĐUB ngày 30⁄6⁄2014 của Đảng ủy Bộ Công Thương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Hội nghị Trung ương 9 khóa XI).

Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do UNDP và Chương trình Nâng cao Năng lực Giảm phát thải (LECB) tài trợ, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản.

Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do UNDP và Chương trình Nâng cao Năng lực Giảm phát thải (LECB) tài trợ, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản.

Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do UNDP và Chương trình Nâng cao Năng lực Giảm phát thải (LECB) tài trợ, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản.

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đồng thời cung cấp dịch vụ kỹ thuật an toàn tốt nhất đến người dân và doanh nghiệp

Dự án: “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” (CCIT-UNDP) do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hỗ trợ kỹ thuật, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương là chủ dự án.

Ngày 10 tháng 6 năm 2014, Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp long trọng tổ chức Lễ Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Anh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng và đồng chí Lê Thanh Bình, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Kiểm định công nghiệp II.

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2019⁄BCT-ATMT thông báo xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015.

Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do UNDP tài trợ