CÔNG ĐIỆN Số: 10781 CĐ⁄BCT-PCTT hồi 16 giờ 00 ngày 19 tháng 10 năm 2015

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tượng El Nino đang tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta và sẽ kéo dài đến đầu năm 2016 làm mùa mưa năm 2015 đến muộn và kết thúc sớm, tổng lượng mưa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, đặc biệt là khu vực Trung Bộ sẽ thiếu hụt khoảng 30-50%, khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ thiếu hụt khoảng 20-50% làm mực nước hầu hết các hồ chứa thủy điện thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014.

Để sử dụng có hiệu quả nguồn nước của các hồ chứa thủy điện trong việc phát điện và cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016, thực hiện Công điện số 32/CĐ-TW hồi 14h00 ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu:

1. Các chủ đập thủy điện khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

a) Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn lưu vực hồ chứa và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tích nước hồ chứa đến mức tối đa nhưng phải đảm bảo đúng quy trình vận hành và bảo đảm an toàn cho công trình đầu mối.

b) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng của  địa phương lập kế hoạch điều tiết nước hồ chứa đảm bảo cung cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ du.

c) Chấp hành nghiêm việc huy động công suất của điều độ hệ thống điện.

2. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

a) Chỉ đạo chủ đập thủy điện thuộc khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ của Tập đoàn chấp hành nghiêm các nội dung tại Mục 1 của Công điện này.

b) Chỉ đạo các đơn vị bảo đảm việc cấp điện an toàn, ổn định cho các trạm bơm tưới.

3. Sở Công Thương

Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đập thủy điện trên địa bàn thực hiện nghiêm Công điện này.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Điện thoại: 04.22218311;    Fax: 04.39393661;

Email: PCLB_BCT@moit.gov.vn./.

Thông tin khác