Hội nghị công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ giai đoạn 2009 - 2014

Ngày 28 tháng 8 năm 2014, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) và tiền chất thuốc nổ giai đoạn 2009 - 2014 tại trụ sở Bộ Công Thương. Trên 300 đại biểu tham dự Hội nghị đến từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở Công Thương của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên phạm.

Ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã tổng kết công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN và tiền chất thuốc nổ giai đoạn 2009 - 2014, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được và định hướng cho công tác quản lý VLNCN trong thời gian tới, đảm bảo an toàn hơn, hiệu quả hơn; trao đổi những kinh nghiệm quản lý chặt chẽ VLNCN ở các bộ, ngành địa phương với 20 bài tham luận đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ.

Hình ảnh các đại biểu tham dự tại Hội nghị

Thay mặt cơ quan quản lý lĩnh vực VLNCN và tiền chất thuốc nổ Bộ Công Thương, Ông Đỗ Quang Vinh - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) và ông Nguyễn Văn Thanh - Cục trưởng Cục Hóa chất đã trao đổi trực tiếp tại Hội nghị để làm rõ hơn những quy định, giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, cần có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới, cụ thể:

Một là,

Thời gian tới cần tiếp tục xây dựng ngành sản xuất, kinh doanh, sử dụng VLNCN và tiền chất thuốc nổ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trong sử dụng VLNCN.

Hai là,

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về VLNCN phù hợp với quy định pháp luật mới, chú trọng sửa đổi các quy định còn chưa rõ ràng, thống nhất; phân định rõ hơn chức năng quản lý cụ thể giữa các ngành, lĩnh vực. cụ thể:

- Năm 2016 Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ cho phép sửa đổi, xây dựng thay thế Nghị định 39/2009/NĐ-CP, Nghị định số 54/2012/NĐ-CP và Nghị định số 76/2014/NĐ-CP bằng một Nghị định mới về VLNCN và tiền chất thuốc nổ cho tinh gọn phù hợp với quy định pháp luật mới, giảm thủ tục hành chính;

- Tập trung sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn số QCVN 02:2008/BCT để phù hợp với điều kiện thực tế, có cơ sở cho công tác quản lý các hoạt động bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN được cụ thể, chính xác, chặt chẽ;

- Xây dựng mới và hoàn thiện các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về nguyên liệu sản xuất VLNCN đảm bảo quản lý chặt chẽ hơn nữa chất lượng VLNCN.

Ba là,

Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, sản xuất, sử dụng VLNCN, xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm trong công tác VLNCN.

Bốn là,

Giao Cục ATMT, Cục Hóa chất phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về VLNCN với hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp;

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng VLNCN nhưng vẫn phù hợp với quy định;

- Sớm hoàn thiện Quy hoạch phát triển ngành VLNCN Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 hiện đại, thân thiện, đáp ứng như cầu phát triển kinh tế xã hội trong nước;

- Nghiên cứu khả năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực VLNCN, tiền chất thuốc nổ…

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Đỗ Quang Vinh - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp giải đáp một số câu hỏi về quản lý vật liệu nổ công nghiệp tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thanh - Cục trưởng Cục Hoá chất làm rõ một số vấn đề về tiền chất thuốc nổ

 

Tham luận của đại diện Bộ Công An

 

Tham luận của đại diện Bộ Quốc Phòng

Tham luận của Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ - MICO

 

Thông tin khác