Hội nghị An toàn gas và Phòng chống cháy nổ

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, tại Hội trường Seasons, tầng 3 tháp VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà NộiBộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức Hội nghị An toàn gas và Phòng chống cháy nổ nhằm đánh giá công tác quản lý an toàn, phòng chống cháy nổ trong sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng gas; định hướng trong thời gian tới để đảm bảo an toàn hơn, hiệu quả hơn.

Ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị. Tham dự gồm có đại diện các Bộ ngành, Sở Công Thương và các Tập đoàn, Tổng Công ty, các doanh nghiệp và đơn vị có liên quan đến an toàn gas và phòng chống cháy nổ.

Ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Cao Anh Dũng – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã đọc báo cáo công tác quản lý an toàn gas, đánh giá thực trạng và định hướng về an toàn gas và phòng chống cháy nổ trong thời gian tới.

Ông Cao Anh Dũng – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận sau:

- Báo cáo tham luận Tình hình sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ gas tại Việt Nam do Ông Trần Văn Nghị, Phó giám đốc, Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam trình bày.

- Báo cáo tham luận Các nguyên nhân xảy ra cháy nổ gas trong hộ gia đình, hộ kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất, chế xuất và hậu quả do Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ trình bày.

- Báo cáo tham luận Công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động do Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động thương binh và xã hội trình bày.

- Báo cáo tham luận về Công tác quản lý an toàn gas trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ông Nguyễn Hữu Hoa, Phó trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường, Sở Công Thương Hải Phòng trình bày. .

- Báo cáo tham luận Một số vấn đề an toàn và phòng chống cháy nổ trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển gas do Ông Nguyễn Khắc Trí, Trưởng Ban an toàn, Hiệp hội gas Việt Nam trình bày .

- Báo cáo tham luận về An toàn trong cung cấp gas đô thị do Ông Bùi Xuân Năng, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển gas đô thị.  .

Qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu chỉ ra nguyên nhân, hạn chế của những tồn tại trong công tác an toàn gas và phòng chống cháy nổ, các vấn đề cần giải quyết trong thời gian sắp tới.

Trả lời các ý kiến thảo luận trực tiếp tại Hội nghị, Ông Đỗ Quang Vinh,  Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, đã nêu việc thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp như yêu cầu đặt trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp lên hàng đầu trong việc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ; công tác rà soát, bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao công tác tuyên truyền, huấn luyện … để đảm bảo an toàn gas và phòng chống cháy nổ trong thời gian tới.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nêu rõ bên cạnh những kết quả đã đạt được về công tác an toàn - phòng chống cháy nổ, góp phần vào sự tăng trưởng ngành Công Thương, công tác an toàn, phòng chống cháy nổ gas còn nhiều khó khăn, tồn tại cần phải tăng cường và đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, tập trung vào các vấn đề sau đây:

1. Các đơn vị lưu ý tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác an toàn gas và phòng chống cháy nổ.

2. Tập trung nghiên cứu, rà soát, rút kinh nghiệm những bất cập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thời gian qua, đề xuất các bổ sung, sửa đổi. Lưu ý việc xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực gas;

3. Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát về an toàn và phòng chống cháy nổ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật về an toàn, phòng chống cháy nổ trong lĩnh vực gas.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, phòng chống cháy nổ trong lĩnh vực gas.

5. Tăng cường công tác phối hợp về an toàn gas và phòng chống cháy nổ; tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực an toàn gas.

Thông tin khác