Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác an toàn - phòng chống cháy nổ ngành Công Thương và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Ngày 5 tháng 8 năm 2015, tại trụ sở Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo An toàn công nghiệp và Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tham dự gồm có các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ chuyên viên giúp việc và đại diện lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ.

 

Ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

                Ông Tô Xuân Bảo – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đại diện cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã đọc báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Ông Tô Xuân Bảo – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu chỉ ra nguyên nhân, hạn chế của những tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2015 về công tác an toàn và phòng chống cháy nổ trong toàn ngành công thương. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân chính của các vụ mất an toàn trong sản xuất và đối với người lao động, một phần là do nhận thức và sự quan tâm của các Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đối với công tác an toàn lao động.

        Phát biểu Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nêu rõ bên cạnh những kết quả đã đạt được về công tác AT-VSLĐ-PCCN, góp phần vào sự tăng trưởng ngành Công Thương, công tác an toàn còn nhiều tồn tại cần phải tăng cường và đẩy mạnh thực hiện hơn nữa trong thời gian tới, tập trung vào các vấn đề sau:

        1. Các đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác an toàn. Có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010, bao gồm xây dựng hệ thống quản lý an toàn, đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và đảm bảo an toàn tại các khu vực sản xuất; ưu tiên thực hiện nguyên tắc phòng ngừa, xây dựng nền văn hoá an toàn;

        2. Trong 6 tháng cuối năm, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với các Tập đoàn, Tổng Công ty tổ chức các Hội nghị hướng dẫn về triển khai Thông tư 43/2010/TT-BCT;

         3. Vấn đề xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Tập trung nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các bất cập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn trong thời gian qua, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các phù hợp với tình hình thực tế;

         4. Lưu ý việc giải quyết chồng chéo chức năng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động đã được Quốc hội thông qua;

         5. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về an toàn, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị kịp thời phát hiện các vi phạm, tồn tại và có biện pháp xử lý ngăn ngừa các sự cố, tai nạn xảy ra . Trong 6 tháng cuối năm, Thường trực Ban Chỉ đạo an toàn công nghiệp phối hợp với các Tập đoàn, Tổng Công ty kiểm tra một số đơn vị về tình hình thực hiện công tác an toàn, phòng chống cháy nổ;

         6. Chú trọng việc đổi mới trang thiết bị, dây truyền công nghệ; Tăng cường hướng dẫn triển khai, kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình, an toàn đối với người lao động trong quá trình thi công và đưa công trình vào sử dụng;

         7. Tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác với các tổ chức quốc tế về các lĩnh vực an toàn.

Thông tin khác