Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương giai đoạn 2010 – 2015

Ngày 28 tháng 7 năm 2015 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị Tổng kết Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015” do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình của Bộ Công Thương chủ trì.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các đơn vị quản lý, nghiên cứu, đào tạo, truyền thông thuộc Bộ, đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ, các chủ trì nhiệm vụ, các cơ quan truyền thông và đại diện các Tập đoàn, Tổng Công ty, Doanh nghiệp ngành Công Thương.

Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết KHHĐ thực hiện Chương trình của Bộ Công Thương giai đoạn 2010 – 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện KHHĐ giai đoạn 2016 – 2020 do Ông Trần Văn Lượng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Chánh văn phòng Biến đổi khí hậu trình bày. Các đại biểu tham dự Hội nghị đều có ý kiến đánh giá cao các kết quả đạt được, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện,... đồng thời cũng đề xuất định hướng, các nội dung cần ưu tiên thực hiện KHHĐ giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Công Thương.

Hội nghị cũng đã nghe Ông Hoàng Văn Tâm, Thư ký Văn phòng biến đổi khí hậu đã giới thiệu về Công cụ Calculator 2050 của Việt Nam với các tính năng tương tác đơn giản, trực quan có thể đáp ứng tốt cho các đối tượng sử dụng, tham khảo trong việc xây dựng các chính sách về giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng kế hoạch tăng trưởng xanh cho các ngành, lĩnh vực và các doanh nghiệp. Công cụ được phổ biến tại địa chỉ  http://vietnamcalculator2050.atmt.gov.vn/pathways .

Tại hội nghị, Ông Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu đại diện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý Chương trình đã có ý kiến phát biểu chúc mừng và đánh giá cao các kết mà Bộ Công Thương đã đạt được trong 5 năm qua, các kết quả này đã đóng góp một phần quan trọng vào việc đạt được các mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2010 – 2015. Trong giai đoạn tiếp theo, Ông Trí nhận định ngành Công Thương vẫn giữ vai trò quan trọng, có nhiều đóng góp cụ thể trong việc giảm phát thải khí nhà kính góp phần đạt mục tiêu chung của quốc gia là đến năm 2020 giảm từ 8-10% phát thải khí nhà kính trên đơn vị GDP so với năm 2010.

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã đánh giá cao các quả đạt được, ghi nhận sự tham gia của các đơn vị thực hiện. Để triển khai KHHĐ giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng đã chỉ đạo vấn đề biến đổi khí hậu của Việt Nam nói chung, ngành Công Thương nói riêng theo các định hướng của Đảng và chỉ đạo của Quốc Hội, Chính phủ cần tiếp tục ưu tiên cho các hoạt động về thích ứng, đặc biệt là mưa, bão, lũ, ngập lụt do nước biển dâng, đồng thời sẵn sàng tham gia thực hiện các hành động giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến đổi khí hậu cùng cộng đồng quốc tế, chủ động nắm bắt các cơ hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu trong tương lai. Cụ thể cần ưu tiên các nội dung gồm:

  1. Phổ biến các kết quả của Chương trình giai đoạn 2010-2015 và tiếp tục tuyên truyền, đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực cho các đối tượng ngành công thương.
  2. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính cho các ngành, lĩnh vực phát thải lớn được lồng ghép vào trong các Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành để thực hiện.
  3. Xây dựng Hệ thống báo cáo hiện trạng phát thải khí nhà kính ngành phục vụ Hệ thống kiểm kê quốc gia khí nhà kính và đáp ứng được yêu cầu về hệ thống đo đạc, báo cáo, kiểm chứng khi thực hiện các cơ chế NAMAs, INDCs, JCM,... của ngành.
  4. Nghiên cứu về chính sách thuế các bon, chứng chỉ giảm phát thải và các cơ chế thị trường liên quan. Thí điểm triển khai các dự án áp dụng các cơ chế này tạo tiền đề thực hiện Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của ngành.
  5. Tiếp tục triển khai các Chương trình, Đề án, KHHĐ của Bộ Công Thương về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh một cách hiệu quả.
  6. Xem xét kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình của Bộ Công Thương và đổi tên thành Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu Bộ Công Thương, trong đó bổ sung thêm sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp ngành Công Thương nhằm triển khai các nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Ông Hoàng Văn Tâm giới thiệu công cụ Calculator 2050 của Việt Nam

 

 

 

 

Thông tin khác