Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp dầu khí

Ngày 17 tháng 7 năm 2015 tại Thành phố Vũng Tàu, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp ngành dầu khí”.

Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Văn Lượng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cho các cán bộ phụ trách môi trường các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp ngành dầu khí. Ông Trần Văn Lượng hy vọng hội nghị tập huấn sẽ góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị đang gặp phải trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cán bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình bày các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, tập trung vào các nội dung chính sau:

- Giới thiệu các nội dung liên quan đến trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản có liên quan;

- Một số tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và giới thiệu cơ sở dữ liệu môi trường ngành công thương;

- Hướng dẫn Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.

Các đại biểu đã thảo luận, nêu các vướng mắc, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Do đặc thù các đơn vị ngành dầu khí có địa bàn hoạt động ở những vùng biển xa nên việc tiếp cận với những quy định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành còn chưa kịp thời. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn hàng năm sẽ tạo ra và duy trì kênh thông tin hữu ích để các đơn vị tiếp cận được với những quy định mới. Đa số các ý kiến nêu lên những vướng mắc trong thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại Hội nghị được các cán bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giải đáp, hướng dẫn cụ thể. 

Đại diện Lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận những kiến nghị của đơn vị về những bất cập trong việc thực thi quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp sẽ tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường để từng bước tháo gỡ những khó khăn, giúp hoạt động bảo vệ môi trường ở các đơn vị thuận lợi và ngày càng hiệu quả hơn

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

Thông tin khác