Hội nghị triển khai nhiệm vụ AT-PCCN và Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 ngành Công Thương

Ngày 12 tháng 3 năm 2015, tại 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ AT-PCCN và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và trên 120 đại biểu, đại diện cho các Vụ, Cục, Tổng Cục của Bộ Công Thương, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách an toàn tại các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, Trường thuộc Bộ, đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo An toàn công nghiệp và Tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã trình bày báo cáo tổng kết công tác an toàn, phòng chống cháy nổ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.  

Theo báo cáo tổng kết, năm 2014, Bộ Công Thương tiếp tục có nhiều chỉ đạo kiên quyết, kịp thời nhằm tăng cường thực hiện công tác AT - PCCN trong ngành Công Thương. Các Sở Công Thương thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý công tác kỹ thuật an toàn công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố. Theo số liệu thống kê từ báo cáo các đơn vị gửi về, năm 2014, tổng số vụ tai nạn lao động chết người trong toàn ngành Công Thương là 30 vụ làm 35 người chết (giảm 23 % số vụ và 22,8% số người so với năm 2013).

Báo cáo tổng kết cũng nêu rõ những tồn tại trong quản lý và tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Ngành Công Thương xác định mục tiêu năm 2015 phải giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ so với năm 2014. Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, sâu rộng Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện, báo cáo cũng nêu các nhiệm vụ cần tập trung trong trong năm 2015 trong công tác tổ chức quản lý; Tổ chức thực hiện công tác AT-PCCN các Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị trong ngành Công Thương…, trong đó lưu ý vấn đề đẩy mạnh việc triển khai Thông tư 43/2010/TT-BCT trong toàn ngành; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về ATVSLĐ-PCCN.

Thay mặt Ban Chỉ đạo an toàn công nghiệp, Ông Cao Anh Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã Phát biểu hưởng ứng TLQG về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 của Bộ Công Thương và đọc Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo an toàn công nghiệp.

Đại điện Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Công Thương công bố Quyết định khen thưởng cho 143 tập thể và 133 cá nhân có thành tích về công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2014. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã  trao bằng khen của Bộ trưởng cho đại diện tập thể, cá nhân công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2014 tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nêu rõ bên cạnh những kết quả đã đạt được về công tác an toàn - phòng chống cháy nổ, góp phần vào sự tăng trưởng ngành Công Thương, công tác an toàn còn nhiều khó khăn, tồn tại cần phải tăng cường và đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, tập trung vào các vấn đề sau:

- Các đơn vị lưu ý tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác an toàn. Đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 43/2010/TT-BCT, nhấn mạnh và ưu tiên thực hiện nguyên tắc phòng ngừa, hưởng ứng nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xây dựng nền văn hoá an toàn.

- Tập trung nghiên cứu, rà soát, rút kinh nghiệm những bất cập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thời gian qua, đề xuất các bổ sung, sửa đổi.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về an toàn. Chú trọng việc đổi mới trang thiết bị, dây truyền công nghệ; Tăng cường hướng dẫn triển khai, kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng các công trình xây dựng để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình, an toàn đối với người lao động trong quá trình thi công và đưa công trình vào sử dụng.

 - Các Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015; tiến hành các hoạt động hưởng ứng thiết thực trước, trong và sau Tuần lễ Quốc gia về công tác AT-VSLĐ-PCCN.

- Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực các lĩnh vực an toàn.

 

 

Thông tin khác