Thông báo Kết quả thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – lĩnh vực năng lượng và giao thông” - TA7779 do ADB tài trợ

Được đánh giá là một trong các quốc gia chịu nhiều tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu trong thế kỷ này, do đó trong thời gian qua Việt Nam đã nhận được nhiều quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Quỹ phát triển Bắc Âu (Nordic Fund) đã tài trợ cho Việt Nam thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – lĩnh vực năng lượng và giao thông” ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Dự án triển khai tại 6 cơ quan gồm các Bộ Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường và 3 địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thanh Hóa, được thực hiện từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 8 năm 2014.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật trên được thực hiện nhằm các mục tiêu: 1) Nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho các bên liên quan thực hiện Dự án trong lĩnh vực năng lượng và giao thông; 2) Đánh giá, ước tính mức độ phát thải khí nhà kính hiện tại, lượng phát thải theo các kịch bản phát triển “bình thường” và “thông minh” và xác định cơ hội giảm phát thải khí nhà kính cho hai lĩnh vực năng lượng và giao thông và cụ thể cho ba địa phương; 3) Nghiên cứu thiết kế dự án thí điểm giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng và giao thông cho các đơn vị thực hiện Dự án.

Bộ Công Thương được giao là Cơ quan chủ trì dự án đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án có sự tham gia của đại diện 6 đơn vị thực hiện gồm Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), Vụ Môi trường (Bộ Giao thông vận tải), Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Dự án do Công ty tư vấn NIRAS (Đan Mạch) thực hiện với sự tham gia của một nhóm các chuyên gia quốc tế và của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, giao thông, kinh tế, quy hoạch, mô hình hóa, GIS và truyền thông để thực hiện các nội dung của dự án.

Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã triển khai được nhiều hoạt động và thu được các kết quả có giá trị đáp ứng yêu cầu của phía Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu lĩnh vực năng lượng và giao thông cũng như cụ thể tại mỗi địa phương tham gia thực hiện dự án, các kết quả chính của Dự án được tóm tắt như dưới đây:

1. Sản phẩm truyền thông: Đã hoàn thành tài liệu “Hỏi và Đáp về biến đổi khí hậu lĩnh vực năng lượng và giao thông”.

2. Dự án đã thực hiện tính toán phát thải khí nhà kính cho hai lĩnh vực năng lượng và giao thông, nghiên cứu nhận diện tác động của biến đổi khí hậu, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, phương án ứng phó (bao gồm cả thích ứng và giảm nhẹ) cho hai lĩnh vực năng lượng và giao thông.

3. Dự án đã xây dựng phương pháp tính toán phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng và giao thông. Trên cơ sở đó đã phát triển bộ công cụ tính toán, dự báo phát thải khí nhà kính kính cho hai lĩnh vực này, trong đó đã xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tương đối hoàn chỉnh và cập nhật. Bộ công cụ và toàn bộ cơ sở dữ liệu này đã được dự án chuyển giao, hướng dẫn khai thác, sử dụng cho các đơn vị tham gia thực hiện dự án.

4. Bên cạnh các sản phẩm kỹ thuật nêu trên, dự án còn xây dựng bộ Bản đồ Atlas về biến đổi khí hậu cho hai lĩnh vực năng lượng và giao thông, chi tiết cho 3 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Thanh Hóa. Bộ bản đồ Atlas là một sản phẩm trực quan, mô tả sinh động các tác động của biến đổi khí hậu đến hạ tầng năng lượng cũng như giao thông, đây sẽ là công cụ hỗ trợ tích cực cho các nhà quản lý của Việt Nam đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp và kịp thời trong tương lai. Atlas được phát triển bằng các phần mềm trong công nghệ Hệ thống thông tin địa lý (GIS), do đó có khả năng cập nhật, chỉnh sửa và có tính ứng dụng cao.

Thừa ủy quyền của Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trân trọng thông báo các kết quả của Dự án để các cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học quan tâm quan tâm tham khảo. Danh mục các báo cáo kỹ thuật của dự án gồm:

  1. Báo cáo kỹ thuật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các kịch bản và tiềm năng giảm nhẹ trong lĩnh vực năng lượng và giao thông của Việt Nam.
  2. Báo cáo kỹ thuật về những nguy cơ khí hậu và sự thích ứng trong ngành năng lượng.
  3. Báo cáo kỹ thuật về những nguy cơ khí hậu và sự thích ứng với biến đổi khí hậu trong ngành giao thông vận tải.
  4. Báo cáo rà soát thể chế về biến đổi khí hậu lĩnh vực năng lượng và giao thông.
  5. Bộ Atlas về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực năng lượng và giao thông.
  6. Tài liệu “Hỏi - Đáp về biến đổi khí hẫu lĩnh vực năng lượng và giao thông”.
  7. Báo cáo cuối cùng Dự án.

Thông chi tiết xin liên hệ:

Phòng Ứng phó biến đổi khí hậu,

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: @4.22202510;             Fax: 04.22218321

Thông tin khác