Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Sáng ngày 21⁄02⁄2015, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, tới dự hội nghị có đồng chí Cao Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Sáng ngày 21/02/2015, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, tới dự hội nghị có đồng chí Cao Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Lượng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 và hội nghị đã thảo luận tập trung vào những mặt tồn tại và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá cao kết quả thực hiện của Cục trong năm 2014 như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường, quản lý an toàn đập thủy điện, vật liệu nổ công nghiệp, công tác kiểm định, công tác dịch vụ kỹ thuật an toàn, môi trường, công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2014 của ngành Công Thương và chỉ đạo Cục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, cụ thể:

1. Tập trung thực hiện hoàn thành Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 thuộc phạm vi, chức năng của Cục.

2. Tập trung rà soát lại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường thuộc ngành Công Thương, đề xuất xây dựng các quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý và tạo hành lang pháp lý để thuận tiện cho các doanh nghiệp thực hiện công tác an toàn, bảo vệ môi trường hiệu quả.

3. Rà soát các đơn vị có nguy cơ mất an toàn, gây ô nhiễm môi trường, tăng cường việc thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và đề xuất với Lãnh đạo Bộ các biện pháp xử lý, kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

4. Tiếp tục và đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, từ đó tranh thủ các nguồn lực của các tổ chức quốc tế, tiến bộ khoa học của trên thế giới để phục vụ cho công tác quản lý an toàn và bảo vệ môi trường ngành Công Thương, đặc biệt là nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác an toàn, bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.

5. Xây dựng và củng cố năng lực kiểm định viên kỹ thuật an toàn, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định đáp ứng và phù hợp với thực tiễn phát triển khoa học - công nghệ; tăng cường mở rộng thị trường, lĩnh vực tư vấn, dịch vụ kỹ thuật an toàn và đo kiểm, phân tích môi trường.

6. Thường xuyên, chủ động nắm bắt thông tin diễn biến của thiên tai, kịp thời đôn đốc các đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt, đôn đốc các đơn vị rà soát, xây dựng phương án phòng, chống đối với bão mạnh và siêu bão phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương.

Đồng chí Cục trưởng Đỗ Quang Vinh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Quang Vinh, Cục trưởng đã phát biểu cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã đến dự hội nghị và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cùng tập thể Cục sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Cục đã có thành tích xuất sắc trong năm 2014, cụ thể:

1) Trung tâm Kiểm định công nghiệp I

2) Ông Phạm Sinh Thành, Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm và Công nghiệp môi trường;

3) Ông Đỗ Viết Mỹ, Chuyên viên chính, Phòng An toàn Mỏ và Dầu khí.

 

Thông tin khác