Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý công tác bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương

Ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2014, tại Thành phố Đà Nẵng, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường cho các cán bộ quản lý, phụ trách môi trường của các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương”.

Tới dự Hội nghị có gần 100 đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị sự nghiệp, Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Trần Văn Lượng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cho các cán bộ phụ trách môi trường các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương. Ông Trần Văn Lượng hy vọng hội nghị tập huấn sẽ góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị đang gặp phải trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phó Cục trưởng Trần Văn Lượng phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cán bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương, đại diện Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, tập trung vào các nội dung chính sau:

- Luật bảo vệ môi trường 2014;

- Những quy định mới trong các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014 liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp;

- Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Hướng dẫn thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Các đại biểu đã thảo luận, nêu các vướng mắc, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị định số 179/2013/NĐ-CP; Thông tư số 12/2011/TT-BNTMT; Thông tư số 22/2013/TT-BCT. Đặc biệt, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến góp ý dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Kết luận hội nghị, Ông Trần Văn Lượng đánh giá cao kết quả hội nghị tập huấn, đặc biệt thông qua các nội dung trao đổi, thảo luận đã phần nào giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các văn bản pháp luật mới ban hành, có hướng xử lý, khắc phục những tồn tại của doanh nghiệp phù hợp hơn. Những kiến nghị của đơn vị về những bất cập trong việc thực thi quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sẽ được Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường để từng bước tháo gỡ những khó khăn, giúp hoạt động bảo vệ môi trường ở các đơn vị thuận lợi và ngày càng hiệu quả hơn; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cần chủ động tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật đến cán bộ, công nhân viên và các đơn vị thành viên; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý./.

Thông tin khác