Hội thảo tham vấn Báo cáo kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực năng lượng và giao thông

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – lĩnh vực năng lượng và giao thông (Dự án TA7779 VIE) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản và có sự tham gia của 6 đơn vị gồm Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), Vụ Môi trường (Bộ Giao thông Vận tải), Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

Sau hơn hai năm triển khai dự án, nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện Dự án đã hoàn thành sản phẩm Báo cáo kỹ thuật về thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực năng lượng và giao thông ở cấp độ quốc gia và cụ thể cho các địa phương tham gia dự án. Đây là một trong các sản phẩm kỹ thuật quan trọng của Dự án, là cơ sở đầu vào tốt cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các doanh nghiệp trong hai lĩnh vực năng lượng và giao thông để xây dựng kế hoạch hành động nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai.

Ngày 17 tháng 7 năm 2014 tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với Vụ Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải đồng chủ trì Hội thảo tham vấn Báo cáo kỹ thuật nêu trên. Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan có liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, các nhà tài trợ như ADB, UNDP, WB, Đại sứ quán Anh, đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và giao thông và một số các đơn vị nghiên cứu, chuyên gia trong nước và quốc tế có liên quan.

Ông Trần Văn Lượng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Đại diện cho Bộ Công Thương phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện Dự án đã trình bày chi tiết về phương pháp luận, công cụ và các kết quả nghiên cứu, đánh giá về các nguy cơ, tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực năng lượng và giao thông cho lĩnh vực năng lượng và giao thông cả cấp độ Quốc gia và cụ thể cho 3 địa phương. Đây là các Báo cáo kỹ thuật được các chuyên gia tại Hội thảo đánh giá cao về tính khoa học, phù hợp về phương pháp luận và các kết quả đạt được đáng tin cậy, đây cũng là nghiên cứu đầu tiên được thực hiện khá công phu về đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu đến hai lĩnh vực cụ thể là năng lượng và giao thông vận tải tại Việt Nam. Báo cáo đã chỉ ra được hiện trạng, phân vùng nguy cơ bị tác động bởi biến đổi khí hậu theo nhiều cấp độ khác nhau ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng và giao thông.

Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu từ các Bộ ngành, các Nhà tài trợ,
các Tập đoàn, Tổng Công ty, Doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tại

Bên cạnh các kết quả đạt được, các ý kiến tại Hội thảo cũng có nhiều góp ý bổ sung và bình luận những vẫn đề cần làm rõ trong các báo cáo của Dự án về phạm vi nghiên cứu, cơ sở của việc phân cấp đánh giá rủi ro và hiệu chỉnh một số kết quả đầu ra của phân tích, đánh giá cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế đối với một số các công trình hạ tầng năng lượng, giao thông được đánh giá.

Kết thúc Hội thảo, Ông Trần Văn Lượng thay mặt cho cơ quan quản lý Dự án nêu rõ các yêu cầu về vấn đề tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung báo cáo và những vấn đề cần giải trình chi tiết về những tồn tại, khiếm khuyết mà trong khuôn khổ Dự án chưa giải quyết hết, và yêu cầu nhóm chuyên gia nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện Báo cáo kỹ thuật trong thời gian sớm nhất./.

Thông tin khác