Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản xuất vật liệu nổ công nghiệp bằng thiết bị di động

Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là loại vật tư hàng hóa không thể thiếu trong khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và thi công công trình, đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, các tổ chức sản xuất VLNCN tại Việt Nam đã đầu tư, trang bị nhiều dây chuyền công nghệ sản xuất thuốc nổ công nghiệp (dây chuyền tĩnh và thiết bị sản xuất thuốc nổ di động ngay tại bãi nổ).

Áp dụng công nghệ sản xuất thuốc nổ công nghiệp trên thiết bị di động là xu thế của các nước tiên tiến để phục vụ việc khai thác khoáng sản, thi công công trình vì thuốc nổ được chế tạo ngay tại bãi mìn và bơm trực tiếp xuống lỗ khoan cho nên đạt được mức độ an toàn cao hơn do không phải vận chuyển, lưu kho và đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế.

Để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng thiết bị di động trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp và sự phát triển khoa học kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng tiến trình công nghiệp hoá ngành VLNCN của nước ta, ngày 18 tháng 6 năm 2014 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về an toàn trong sản xuất thuốc nổ bằng thiết bị di động (QCVN 01:2014/BCT) với nội dung chủ yếu của Quy chuẩn như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng thiết bị di động để sản xuất thuốc nổ công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Quy định kỹ thuật: Yêu cầu về xe ô tô lắp đặt thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp; yêu cầu về vật liệu chế tạo thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp; yêu cầu về máy bơm, vít tải; yêu cầu về thùng chứa nguyên liệu sản xuất thuốc nổ

3. Quy định an toàn: Quy định chung về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động; quy định về bảo quản hàng nguy hiểm trên thiết bị sản xuất thuốc nổ; quy định về phòng cháy chữa cháy; quy định về người tham gia vận hành thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp; quy định đối với vận hành; yêu cầu về kiểm định thùng chứa và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, thiết bị đo...

4. Quy định về quản lý: Quy định việc công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp.

5. Tổ chức thực hiện: Quy định trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và trách nhiệm của Sở Công Thương trong việc thực thi Quy chuẩn.

6. Hiệu lực thi hành: Quy chuẩn có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2015. Đối với thiết bị di động sản xuất thuốc nổ công nghiệp thuộc tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ các quy định của Quy chuẩn QCVN 01: 2014/BCT phải thực hiện các quy định của Quy chuẩn này trước ngày 30 tháng 6 năm 2016./.

Thông tin khác