Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.

Chi tiết tải Quyết định Tại đây

Thông tin khác