Tăng cường công tác quản lý an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Với nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương, năm 2020, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (KTAT&MTCN) đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong tất cả các lĩnh vực.

Ngày 25/1/2021, Cục KTAT&MTCN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng tham dự và chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng phát biểu tại hội nghị

Hoàn toàn xuất sắc các mục tiêu

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Anh Tấn - Phó Cục trưởng Cục KTAT &MTCN - cho biết: xác định công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, năm 2020, Cục đã chủ trì xây dưng 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 11 Thông tư, trong đó có 7 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn; 4 Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường. “Các văn bản quy phạm pháp luật do Cục chủ trì xây dựng đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường, nâng cao chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật ngành Công Thương” - ông Trần Anh Tấn nhấn mạnh.

Cũng trong năm 2020, Cục KTAT&MTCN đã tiếp nhận 8.093 văn bản đến, trong đó có 2.050 văn bản đến có yêu cầu trả lời. 100% các văn bản đến có yêu cầu trả lời đều đã được Cục KTAT&MTCN giải quyết và có văn bản trả lời đúng hạn. Ban hành 2.367 văn bản đi và trình lãnh đạo Bộ ký duyệt 450 văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vị quản lý của Cục.

Trong công tác thanh tra chuyên ngành, năm qua trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thiên tai bão lũ kéo dài, để tạo điều kiện thuân lợi cho các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất kinh doanh, Cục đã đề xuất đưa ra khỏi kế hoạch thanh tra năm 2020 đối với 8 đơn vị. Về công tác kiểm tra, Cục KTAT&MTCN đã tiến hành kiểm tra được 25 đơn vị về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường ngành Công Thương theo kế hoạch; kiểm tra 21 đập, hồ chứa thủy điện về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa; giám sát 16 nhà máy về thực hiện Đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón.

Bên cạnh đó, Cục KTAT&MTCN đã giải quyết được 1.078 hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Cục như: Cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp; lĩnh vực kinh doanh khí; lĩnh vực an toàn dầu khí; lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động; lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện...

Đáng chú ý, về công tác Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) Bộ Công Thương, có thể nói năm 2020 là một năm rất vất vả của Cục KTAT&MTCN đặc biệt cao điểm tháng 10 và 11, thiên tai bão, lũ liên tiếp xảy ra gây hậu quả hết sức nặng nề đối với các tỉnh duyên hải miền Trung từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương đã ban hành đến 19 Công điện (nhiều nhất từ trước đến nay); tổ chức trực ban 24/24 giờ để liên tục cập nhật, nắm bắt thông tin từ cơ sở để tham mưu lãnh đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN; chủ trì tổ chức và phối hợp tham gia hầu hết các đoàn công tác của Trung ương về PCTT để ứng phó, khắc phục, theo dõi công tác vận hành các hồ chứa thủy điện, tình hình cung ứng hàng hóa và biến động của thị trường tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của thiên tai để báo cáo, tham mưu chỉ đạo ứng phó tốt nhất với các tình huống, khắc phục nhanh nhất hậu quả từ đó sớm đưa sản xuất ổn định trở lại.

Tăng cường công tác quản lý an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Năm 2021- tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm

Theo lãnh đạo Cục KTAT&MTCN, để thực hiện chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực an toàn và bảo vệ môi trường ngành Công Thương, năm 2021 Cục KTAT&MTCN đề xuất và được Bộ trưởng giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 01 Nghị định quy định về phát triển công nghiệp môi trường và 4 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Một nhiệm vụ quan trọng mà Cục KTAT &MTCN chú trọng trong năm 2021 là tiếp tục thực hiện triển khai chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng cường năng lực quản lý kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ, PCTT&TKCN. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp. “Triển khai tốt các nhiệm vụ thường trực công tác PCTT&TKCN Bộ Công Thương; Tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong ngành Công Thương về công tác ứng phó thiên tai” - lãnh đạo Cục KTAT&MTCN nhìn nhận.

Tiếp đó, duy trì, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương và quản lý vận hành và giám sát an toàn hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai tình hình thực hiện Đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện, hóa chất và phân bón; tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị ngành Công Thương. Ngoài ra, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, dự án ưu tiên tại Quyết định số 1375/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025 và thực hiện quản lý các nhiệm vụ, dự án môi trường năm 2021 theo kế hoạch được phê duyệt.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đánh giá, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kết quả công tác năm 2020 cho thấy sự nỗ lực, cố gắng rất đáng biểu dương của tập thể Cục KTAT&MTCN trong một năm đặc biệt, trong đó có việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo - Cục trưởng (từ ngày 1/10/2020).

Thứ trưởng chỉ ra, năm 2021, tình hình quốc tế và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong đó đại dịch covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến nền kinh tế thế giới và trong nước; vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Tình hình trong nước tiếp tục đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu vực có diễn biến xấu, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, những vấn đề về an toàn và bảo vệ môi trường ngày càng được cộng đồng quan tâm...

Với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và trực tiếp tham mưu giúp lãnh đạo Bộ trong công tác quản lý kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai trong ngành Công Thương, Thứ trưởng yêu cầu Cục KTAT&MTCN cần triển khai tốt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó tăng cường công tác thanh tra (tại 8 đơn vị), kiểm tra viêc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn và bảo vệ môi trường (tại 36 đơn vị) trong năm 2021.

Chủ động kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về công tác quản lý an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai” - Thứ trưởng nêu cụ thể.

Ngoài ra, Cục cần nâng cao chất lượng kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc ngành Công Thương; triển khai tốt việc kiểm tra chất lượng hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu là các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Đồng thời nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, trình độ ngoại ngữ cho các cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước trong thời kỳ mới.

Tăng cường công tác quản lý an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp- Bộ Công Thương

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và phát huy trí tuệ, tập thể Cục KTAT&MTCN sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Ông Tô Xuân Bảo - Cục trưởng Cục KTAT&MTCN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng và khẳng định, trong năm 2021, Cục KTAT&MTCN sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao, đưa Cục KTAT&MTCN trở thành đơn vị vững mạnh trong khối ngành Công Thương.

Nguồn: baocongthuong.com.vn

Thông tin khác