Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò (Quy chuẩn QCVN04:2017⁄BCT)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò (Quy chuẩn QCVN04:2017⁄BCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 31⁄2017⁄TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương. Quy chuẩn QCVN04:2017⁄BCT gồm 8 Chương với 107 Điều và 9 Phụ lục

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò (Quy chuẩn QCVN04:2017/BCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 31/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương. Quy chuẩn QCVN04:2017/BCT gồm 8 Chương với 107 Điều và 9 Phụ lục:

- Chương I: Quy định chung

- Chương II: Công tác đào lò và khai thác mỏ

- Chương III: Thông gió mỏ và kiểm soát khí, bụi nổ

- Chương IV: Vận tải mỏ

- Chương V: Trang bị kỹ thuật điện và thông tin liên lạc

- Chương VI: Phòng, chống cháy mỏ

- Chương VII: Ngăn ngừa bục nước vào các đường lò đang hoạt động

- Chương VIII: Tổ chức thực hiện

+ Phụ lục I: Hướng dẫn lập hộ chiếu thi công

+ Phụ lục II: Yêu cầu về an toàn khi sử dụng thiết bị tự hành không đi trên đường ray trong các đường lò

+ Phụ lục III: Hướng dẫn thực hiện công tác thông gió và kiểm soát khí mỏ

+ Phụ lục IV: Hướng dẫn cung cấp điện và sử dụng thiết bị điện

+ Phụ lục V: Hướng dẫn phòng, chống cháy nổ, sử dụng ngọn lửa trần trong hầm lò và các công trình tại mặt bằng mỏ

+ Phụ lục VI: Hướng dẫn lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

+ Phụ lục VII: Hướng dẫn các mẫu sổ ghi chép phục vụ công tác quản lý kỹ thuật an toàn

+ Phụ lục VIII: Hướng dẫn xác định ranh giới trụ chắn nước và ranh giới an toàn khi khai thác mỏ gần các đối tượng chứa nước

+ Phụ lục IX: Mẫu báo cáo về công tác quản lý kỹ thuật an toàn

Quy chuẩn QCVN04:2017/BCT được ban hành với mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà nước về các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, xây dựng và khai thác quặng hầm lò (ngoại trừ khoáng sản than, khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất ximăng). Theo đó, đối tượng áp dụng của Quy chuẩn QCVN04:2017/BCT là các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khai thác quặng hầm lò trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn QCVN04:2017/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Đối với các mỏ đang hoạt động trước ngày Quy chuẩn QCVN04:2017/BCT có hiệu lực được tiếp tục hoạt động và phải cải tạo để đáp ứng yêu cầu an toàn theo Quy chuẩn này sau 2 năm kể từ ngày Quy chuẩn có hiệu lực. Trong trường hợp những mỏ có đường lò mở vỉa mà thời gian tồn tại trên hai mươi năm, được phép sử dụng sơ đồ mở vỉa, thông gió theo thiết kế đã được phê duyệt.

Thông tin khác

Địa chỉ: Số 25 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người chịu trách nhiệm: Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng.
Điện thoại: (024) 2221 8320 - Fax: (024) 2221 8321 - E-mail: cucatmt@moit.gov.vn
Giấy phép số 220/GP-TTĐT của Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông