Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vì chống thuỷ lực sử dụng trong mỏ than hầm lò (Quy chuẩn QCVN03:2017⁄BCT)

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 30⁄2017⁄TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vì chống thuỷ lực sử dụng trong mỏ than hầm lò (Quy chuẩn QCVN03:2017⁄BCT). Quy chuẩn QCVN03:2017⁄BCT gồm 5 Chương với 106 Điều và 6 Phụ lục

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 30/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vì chống thuỷ lực sử dụng trong mỏ than hầm lò (Quy chuẩn QCVN03:2017/BCT). Quy chuẩn QCVN03:2017/BCT gồm 5 Chương với 106 Điều và 6 Phụ lục:

- Chương I: Quy định chung

- Chương II: Quy định kỹ thuật

- Chương III: Quy định về kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vì chống thủy lực

- Chương IV: Quy định quản lý, sử dụng vì chống thủy lực

- Chương V: Tổ chức thực hiện

+ Phụ lục A: Bảng các tình huống nguy hiểm

+ Phụ lục B: Tính toán ứng suất và lực tĩnh cho phép

+ Phụ lục C: Tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm

+ Phụ lục D: Yêu cầu kỹ thuật lớp mạ điện chi tiết xilanh thủy lực

+ Phụ lục E: Tính toán ứng suất và lực tĩnh cho phép của xilanh thủy lực

+ Phụ lục G: Yêu cầu kỹ thuật lớp phủ chi tiết van

Quy chuẩn QCVN03:2017/BCT được ban hành với mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, kiểm tra, kiểm định, sử dụng vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò. Theo đó, đối tượng áp dụng của Quy chuẩn QCVN03:2017/BCT là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, lắp đặt, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định, sửa chữa, sử dụng, đóng gói, vận chuyển, bảo quản và quản lý vì chống thuỷ lực sử dụng trong mỏ than hầm lò.

Quy chuẩn QCVN03:2017/BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Thông tin khác

Địa chỉ: Số 25 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người chịu trách nhiệm: Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng.
Điện thoại: (024) 2221 8320 - Fax: (024) 2221 8321 - E-mail: cucatmt@moit.gov.vn
Giấy phép số 220/GP-TTĐT của Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông