Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 27 tháng 6 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 20⁄CT-BCT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương, Các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị thuộc ngành Công Thương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bổ biến giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ...; tăng cường công tác kiểm tra, tổng kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, thoát nạn tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để sớm phát hiện những thiếu sót, vi phạm để có biện pháp khắc phục những tồn tại và đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tổ chức trực, bảo vệ 24/24h vào các ngày nghỉ để sớm phát hiện và sẵn sàng ứng phó với các tình huống, sự cố cháy nổ xảy ra; có phương án khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy; tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình sau sự cố cháy nổ, định hướng dư luận, không để các thế lực thù định và phần tử xấu lợi dụng chống phá.

Toàn văn Chỉ thị

Thông tin khác