Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường” cho các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam

Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức “Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường” cho các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ làm công tác kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường của 31 đơn vị thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Trần Văn Lượng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an toàn và bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp ngành Thép. Theo ông Trần Văn Lượng, đây là những vấn đề được dư luận xã hội hết sức quan tâm đồng thời cũng là những vấn đề còn nhiều khó khăn và vướng mắc. Ông Trần Văn Lượng hy vọng hội nghị sẽ là dịp để các đơn vị ngành Thép chia sẻ những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải cũng là cơ hội để các đơn vị đề xuất những kiến nghị để tháo gỡ khó khăn..

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cán bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương, đại diện Cục Kiểm soát ô nhiễm - Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, tập trung vào các nội dung chính sau:

          - Hệ thống hóa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

- Hướng dẫn các quy định về quản lý chất thải và những vướng mắc trong quá trình thực hiện của ngành Thép

- Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường áp dụng trong ngành Thép

- Hệ thống hóa các quy định mới về công tác an toàn vệ sinh lao động

- Yêu cầu của pháp luật và cách thức triển khai công việc Quản lý và Đánh giá rủi ro tại doanh nghiệp

          Các đại biểu đã thảo luận, nêu các vướng mắc, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc thực hiện quy định về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi Quy chuẩn số 51:2013/BTNMT về khí thải công nghiệp sản xuất thép và Quy chuẩn số 52:2013/BTNMT về nước thải công nghiệp sản xuất thép.

          Kết luận hội nghị, Ông Trần Văn Lượng đánh giá cao kết quả hội nghị tập huấn, đặc biệt thông qua các nội dung trao đổi, thảo luận đã phần nào giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các văn bản pháp luật mới ban hành, có hướng xử lý, khắc phục những tồn tại của doanh nghiệp phù hợp hơn. Những kiến nghị của đơn vị về những bất cập trong việc thực thi quy định của pháp luật về kỹ thuật an toàn bảo vệ môi trường sẽ được Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường để từng bước tháo gỡ những khó khăn, giúp hoạt động bảo vệ môi trường ở các đơn vị thuận lợi và ngày càng hiệu quả hơn.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam đã phát biểu ghi nhận việc cần thiết tổ chức Hội nghị cho các doanh nghiệp ngành Thép. Ông đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thành viên cần chủ động tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật đến cán bộ, công nhân viên; tăng cường hơn nữa công tác kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường của đơn vị.

Một số hình ảnh Hội nghị

 

Thông tin khác