Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và kiểm tra trong lĩnh vực hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ Công Thương, trong các ngày 22 và 29 tháng 3 năm 2017, tại Hà Nội và thành phố PleiKu tỉnh Gia Lai,

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) tổ chức các Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và kiểm tra trong lĩnh vực hoạt động vật liệu nổ công nghiệp khu vực phía Bắc và phía Nam do Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Trần Văn Lượng chủ trì. Tham gia Hội nghị có gần 100 đại biểu là Lãnh đạo, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và chuyên viên quản lý về vật liệu nổ của các Sở Công Thương.

Tại Hội nghị, các diễn giả đã tổng quan và cập nhật các quy định của pháp luật về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), đồng  thời chia sẻ những kinh nghiệm, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quản lý VLNCN trên địa bàn, các bất cập, vướng mắc ở nhiều địa phương trong công tác quản lý, bảo quản, sử dụng mặt hàng này.

Tại Hội nghị, Cục ATMT đã đưa ra các nội dung về công tác quản lý VLNCN ở các địa phương với những vấn đế sau đây:

1. Thống nhất nội dung quản lý về VLNCN.

2. Làm rõ các nôi dung về quản lý nhà nước VLNCN để phục vụ cho Công tác thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng VLNCN; thanh tra, kiểm tra hoạt động VLNCN.

3. Làm rõ một số vấn đề tồn tại trong khâu bảo quản VLNCN và biện pháp khắc phục.

4. Giới thiệu kho mẫu về bảo quản VLNCN

5. Kinh nghiệm về quy hoạch kho VLNCN tập trung hoặc giao đơn vị cung ứng VLNCN trực tiếp đến tận công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

6. Chú trọng và khuyến khích công tác dịch vụ nổ mìn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa có địa bàn hiểm trở, giảm việc cấp phép sử dụng VLNCN cho các đơn vị nhỏ lẻ, có nguy cơ gây mất an toàn, an ninh trật tự.

Kết luận Hội nghị, ông Cao Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã nhấn mạnh Sở công Thương các địa phương có hoạt động sử dụng VLNCN cần nêu cao vai trò đầu mối về quản lý VLNCN trên địa bàn, tổ chức thực hiện có chất lượng việc thẩm định khi cấp phép sử dụng VLNCN, hậu kiểm, đặc biệt chú trọng công tác bảo quản, vận chuyển VLNCN và phụ kiện từ kho ra bãi nổ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và VLNCN .Đề nghị các Sở Công Thương đẩy mạnh công tác dịch vụ nổ mìn trên địa bàn cũng như xây dựng quy hoạch kho VLNCN trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về VLNCN và Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP; tổ chức thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 1872/BCT-ATMT ngày 08 tháng 3 năm 2017 về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

Thông tin khác