Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường của các nhà máy thủy điện năm 2017

Thực hiện Quyết định số 802⁄QĐ-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật một số nhà máy thủy điện,từ ngày 28 đến 31 tháng 3 năm 2017, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do Ông Tô Xuân Bảo – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm Trưởng Đoàn, tham gia đoàn có đại diện Cục Điều tiết điện lực,

các Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra các nhà máy thủy điện trên địa bàn các tỉnh: Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Làm việc tại các nhà máy, sau khi kiểm tra các hồ sơ, thay mặt đoàn kiểm tra ông Tô Xuân Bảo đã đánh giá cao sự nỗ lực của các thuỷ điện trong việc chủ động triển khai các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, đồng thời yêu cầu các nhà máy tổng kiểm tra các hạng mục công trình, phát hiện các tồn tại kịp thời khắc phục, khẩn trương cập nhật, bổ sung phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập, phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức diễn tập trước mùa mưa lũ năm 2017; phối hợp chặt chẽ với địa phương và các thuỷ điện trên bậc thang trong vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập; triển khai các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo xả lũ, vận hành hồ chứa đối với nhân dân vùng hạ du; lắp đặt hệ thống camera giám sát tại đập; rá soát các quy trình vận hành an toàn, xử lý sự cố điều chỉnh phù hợp với thực tế; tổ chức kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thiết bị điện đúng quy định; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, an toàn điện, phòng chống cháy nổ thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường đã được phê duyệt tại ĐTM.

Kiểm tra thực tế tại công trình, đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại và yêu cầu nhà máy khắc phục ngay những tồn tại, cụ thể:

Đối với Nhà máy thuỷ điện Nậm Mô, khắc phục ngay các tồn tại như:Khắc phục một số vị trí tại mái đập hạ lưu phía gần vai trái bị thấm nhẹ và xử lý khe các tấm file cửa van xả tràn bị rò nước trước mùa lũ năm 2017;bổ sung trang thiết bị chữa cháy trong trạm biến áp 110kV và phòng điện điều khiển trên mặt đập; thực hiện quan trắc môi trường đầy đủ các thông số và vị trí theo đúng quy định tại ĐTM đã được phê duyệt.

Đối với Nhà máy thuỷ điện Nậm Pông, khắc phục ngay các tồn tại như:phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền hiệu lệnh thông báo trước khi xả nước qua cống xả cát, vận hành nhà máy cho nhân dân vùng hạ du đập đảm bảo an toàn cho nhân dân; lập sổ theo dõi công tác kiểm tra các hạng mục công trình trong quá trình vận hành; làm việc với đơn vị tư vấn kiểm định an toàn đập xác định lại cấp công trình để lắp đặt các thiết bị quan trắc đập theo quy định.

Đoàn kiểm tra làm việc tại nhà máy thủy điện Nậm Mô

Đối với nhà máy thuỷ điện Hạ Rào Quán, khắc phục ngay những tồn tại như:Lắp đặt còi báo hiệu khi vận hành phát điện tại Nhà máy; biển cảnh báo lũ phía hạ du nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du đập; mở rộng hành lang thoát lũ phía sau nhà máy nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực nhà máy và trạm biến áp; Lắp đặt Camera giám sát mực nước hồ chứa tại đập truyền về phòng điều khiển trung tâm nhà máy; xây dựng hệ thống cột thủy trí tại đập; khắc phục 02 vị trí sạt trượt phía taluy âm tại đường vận hành từ nhà máy lên đập, hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2017; Xây dựng bổ sung bể chứa cát PCCC và hố thu dầu tại trạm biến áp 35kV; rà soát, bổ sung chỉ tiêu quan trắc môi trường và vị trí quan trắc theo đúng cam kết trong ĐTM đã được phê duyệt.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Nhà máy Thủy điện Hạ Rào Quán

 

Đối với nhà máy thuỷ điện A Roàng, nhà máy mới đưa vào vận hành từ tháng 1 năm 2016 nhưng bước đầu đã thể hiện tính chuyên nghiệp, chuyên môn trong công tác quản lý, vận hành, tuy nhiên kiểm tra thực tế đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại và đã yêu cầu nhà máy khắc phục ngay những tồn tại như:Khẩn trương phối hợp với đơn vị có đủ năng lực thiết kế, thi công xử lý dứt điểm sạt lở do lũ quyét tại khu vực nhà máy, hoàn thành trước mùa lũ năm 2017; thực hiện xúc dọn, nạo vét bồi lắng hồ để đảm bảo đúng năng lực xả tràn theo thiết kế, đảm bảo an toàn cho công trình; Lắp đặt Camera giám sát mực nước hồ chứa tại đập truyền về phòng điều khiển trung tâm nhà máy; vẽ lại hệ thống cột thủy trí tại đập cho rõ ràng; đánh giá hiện tượng thấm phía hạ lưu gần cửa ra cống xả cát để có biện pháp xử lý; lắp đặt lan can bảo vệ tại vai phải gần máy phát Diesel dự phòng 33kVA nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ vận hành; Xử lý chất thải nguy hại đang lưu giữ tại nhà máy theo quy định.

Đoàn kiểm tra làm việc tại nhà máy Thủy điện A Roàng

Đoàn kiểm tra yêu cầu các nhà máy thuỷ điện tổ chức thực hiện các kiến nghị của đoàn tại biên bản kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp) và Sở Công Thương, đồng thời đoàn đề nghị Sở Công Thương đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra./.

 

 

 

 

Thông tin khác