HỘI NGHỊ VẬN HÀNH AN TOÀN, HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

Sáng 17⁄3⁄2017, tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị về vận hành an toàn, hiệu quả công trình thủy điện nhằm hiện thực hóa việc thực thi các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các công trình thủy điện.

Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT); Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Sở Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh có xây dựng công trình thủyđiện; một số chủ đập thủy điện; một số tổ chức phi chính phủ (JICA, WB, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam); chuyên gia độc lập về Khí tượng thủy văn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hoan nghênh sự có mặt của các đại biểu, biểu dương các kết quả mà toàn ngành đạt được trong công tác quản lý, vận hành công trình thủy điện; đồng thời, Bộ trưởng  cũng chỉ rõ các hồ đập thủy điện đang tiềm ẩn nguy cơ cho vùng hạ du nếu các thủy điện vận hành không an toàn. Do vậy, việc thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để có biện pháp xử lý, khắc phục, nhằm quản lý thủy điện tốt hơn, phát huy những thế mạnh, đồng thời hạn chế thấp nhất những thiệt hại trong tương lai là việc làm cần thiết và cấp bách.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệpTrần Văn Lượng trình bày báo cáo của Bộ Công Thương nêu rõ những việc các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và các chủ đập đã thực hiện tốt. Đồng thời cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và thiếu sót của các cơ quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập.

Đồng chí Trần Văn Lượng - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình bày báo cáo chung về công tác quản lý vận hành thuỷ diện

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận theo hướng phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác quản lý an toàn đập thủy điện; làm rõ hơn các quy định liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa; quan trắc khí tượng thủy văn; xây dựng và triển khai thực hiện các phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập, phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập, công tác cảnh báo cho nhân dân hạ du trong quá trình vận hành hồ chứa thủy điện; trách nhiệm chỉ đạo ứng phó lũ lụt vùng hạ du đập, cơ chế phối hợp giữa chủ đập với địa phương vùng hạ du trong việc ứng phó với lũ... và ý kiến của đại diện Bộ TNMT, Ủy ban Khoa học- Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT liên quan đến nội dung thảo luận. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị tại Hội nghị sẽ là cơ sở để Bộ Công Thương đánh giá, rút kinh nghiệm công tác quản lý vận hành an toàn, hiệu quả công trình thủy điện thời gian qua, đồng thời triển khai hoặc đề xuất các giải pháp để quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả công trình thủy điện trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu; ý kiến của đại diện Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Bộ TNMT, đồng thời chỉ ra 6 nội dung Bộ Công Thương sẽ thực hiện trong thời gian tới, gồm:

1. Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập, bảo đảm chất lượng và khả thi.

2. Chủ động đề xuất, phối hợp với Bộ TNMT, Bộ NN&PTNT làm việc với những tỉnh có nhiều thủy điện để thống nhất giải pháp thực hiện một số việc quan trọng như hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương, xây dựng bản đồ ngập lụt, trách nhiệm của địa phương trong công tác vận hành và chấp hành các quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa, quản lý an toàn đập thủy điện trên địa bàn.

3. Nghiên cứu, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách cụ thể để các hồ chứa thủy điện tham gia hiệu quả vào công tác PCTT và phát điện.

4. Phối hợp với Bộ TNMT xây dựng tiêu chí quan trắc phù hợp với pháp luật và thực tiễn.

5. Tiếp tục rà soát thủy điện, có chương trình cụ thể để các Bộ, ngành, địa phương có thể phối hợp để quản lý tốt hơn các công trình thủy điện.

6. Đề nghị Ban Chỉđạo trung ương về PCTT báo cáo Chính phủ để có giải pháp kỹ thuật cụ thể về cảnh báo, bảo đảm hài hòa giữa PCTT và phát điện của các hồ chứa thủy điện.

Thông tin khác