Chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017 - 2020

Chiều ngày 15⁄2⁄2017, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra Lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017-2020” giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi lễ có sự chứng kiến và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đồng chủ trì Lễ ký kết, cùng các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc 2 Bộ ngành.

Hình ảnh buổi Lễ

          Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định: Lễ ký kết có ý nghĩa không chỉ riêng đối với hai Bộ, đây còn là yêu cầu to lớn đối với đất nước, với nhân dân, là yêu cầu của cả hệ thống chính trị. Bộ Công Thương hiểu và nhận thức rõ yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng, nhiệt điện, hóa chất, da giày, chế biến chế tạo, khai khoáng, cơ khí... đều ẩn chứa yêu cầu và thách thức đặt ra trong việc đảm bảo môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Cùng quan điểm với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Bảo vệ môi trường chỉ thành công khi chúng ta tiếp cận liên ngành và Bộ TN&MT đứng một mình sẽ không thể thực hiện được. Vì vậy, ngay sau khi ký kết, chúng ta phải bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm rõ ràng”.

          Chương trình phối hợp công tác hướng đến 3 mục tiêu chính bao gồm: Tăng cường phối hợp giữa hai Bộ trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên; chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; kiểm soát chặt chẽ các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, đặc biệt là trong công tác lập và phê duyệt quy hoạch; quá trình thẩm định, phê duyệt, kiểm soát hoạt động của các dự án sản xuất công nghiệp từ giai đoạn lập, thi công và vận hành chính thức dự án, nhất là các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện, khai thác và chế biến khoáng sản, dầu khí, sản xuất hóa chất và phân bón, sản xuất thép và luyện kim, sản xuất bột giấy, dệt nhuộm và thuộc da; phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai Bộ trong việc quản lý, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký Chương trình phối hợp công tác

          Để đạt được các mục tiêu trên, hai Bộ thống nhất cùng triển khai 8 nội dung phối hợp, cụ thể: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt các kế hoạch, chiến lược, quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ; quản lý thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa; phát triển ngành công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường, công nghiệp hỗ trợ phục vụ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; phòng ngừa ô nhiễm môi trường; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi Lễ

          Dự Lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hợp tác của 2 Bộ, đồng thời khẳng định, việc ký kết này sẽ góp phần thực hiện được “5 điều tốt” gồm: Quy hoạch tốt, thẩm định tốt, vận hành tốt, giám sát tốt và chính sách tốt. Nếu 2 Bộ làm được điều này thì cuộc sống của nhân dân sẽ hạnh phúc và phát triển. "Ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc Việt Nam sẽ làm cái tai, cái mắt, cái miệng để nói về những điều mà Hai Bộ đã làm được", đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định./.

Thông tin khác