Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Tổng kết công tác an toàn và bảo vệ môi trường năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 11 tháng 01 năm 2017 tại Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cục ATMT có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Ủy viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ như Tổng cục Năng lượng, Cục Hóa chất, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Thi đua Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Lãnh đạo các Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dầu khí, Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam, Dệt may, Xăng dầu; Báo Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Đồng chí Tô Xuân Bảo – Phó Cục trưởng ATMT trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và các nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2017

Các đại biểu tham dự Hội nghị đồng tình với những kết quả đã đạt được trong năm 2016 và một số nhiệm vụ, giải pháp lớn cần thực hiện năm 2017. Đại diện các Tập đoàn đã phát biểu về công tác an toàn và bảo vệ môi trường và sự phối hợp với Cục ATMT trong năm 2016 và đã đề xuất một số kiến nghị liên quan đến chỉnh sửa, bổ sung một số quy định của pháp luật về an toàn và bảo vệ môi trường đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tiễn như vấn đề đào tạo cấp chứng chỉ, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải công nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị, trong đó yêu cầu Cục ATMT năm 2017 cần tập trung vào một số nhiệm vụ lớn sau:

  • Rà soát, chỉnh sửa bổ sung các quy định của pháp luật về an toàn và bảo vệ môi trường, loại bỏ những quy định không còn phù hợp và gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.
  • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp kết hợp các nội dung trong chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ để trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn và môi trường cho người lao động, đáp ứng các quy định của pháp luật.
  • Nâng cao năng lực cán bộ có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ lớn như vấn đề thẩm định công nghệ, các biện pháp về bảo vệ môi trường các dự án đầu tư của ngành.
  • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự án
  • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của cơ quan để nâng cao hiệu quả công việc.
  • Cần nghiên cứu xây dựng và vân hành hiệu quả cơ sở dữ liệu về an toàn và bảo vệ môi trường phục vụ công tác quản lý.
  • Phối hợp với các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về chấp hành các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.

               Đối với kiến nghị về thống nhất quản lý an toàn lĩnh vưc hóa chất, Thứ trưởng yêu cầu Cục ATMT phối hợp với Cục Hóa chất trong quá trình xây dưng chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ để tránh chồng chéo, đúng quy định.

                Đồng chí Trần Văn Lượng – Cục trưởng Cục ATMT thay mặt Hội nghị cảm ơn và tiếp thu  ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức  thực hiện các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao.

Cục trưởng Cục ATMT Trần Văn Lượng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

Thông tin khác