Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về an toàn tời trục mỏ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 32⁄2016⁄TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 ban hành QCVN 02:2016⁄BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ, với các nội dung chính sau:

          Phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn

          1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng, thử nghiệm và kiểm định đối với tời trục mỏ sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

          2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với:

Tời trục mỏ vận chuyển hàng trong giếng nghiêng, giếng đứng và lò bằng có đường kính tang tời ≤ 0,6 m; tời hỗ trợ người đi bộ giếng nghiêng; tời mỏ vận chuyển hàng trên đường dốc bằng phương pháp kéo trượt trên nền lò, tời ma nơ, tời phá hỏa, tời cáp kéo trên mônô ray, tời cáp treo chở người.

          Đối tượng áp dụng

          Quy chuẩn này áp dụng đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, kiểm tra và thử nghiệm, kiểm định tời trục mỏ trên lãnh thổ Việt Nam.

          Quy chuẩn được biên tập thành 12 chương có 64 điều và 04 phụ lục.

          Các chương đề cập đầy đủ các yêu cầu về an toàn tời trục mỏ, cụ thể: Các vấn đề chung; giếng và thiết bị lắp đặt trong giếng; tháp giếng đứng, cốt giếng; quy định về an toàn trong thiết kế, chế tạo tời trục mỏ; thiết bị bảo vệ an toàn và bảo vệ liên động tời trục mỏ; toa xe, thùng trục chở người và chở hàng của tời trục mỏ; cáp thép, cơ cấu treo và móc nối; các thông số kỹ thuật an toàn cho phép khi lắp đặt tời trục mỏ; tín hiệu, đàm thoại tời trục mỏ; vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tời trục mỏ; thử nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm định tời trục mỏ, tổ chức thực hiện.

          Các phụ lục đề cập tới các vấn đề: Bổ sung nội dung huấn luyện an toàn tời trục mỏ; cách đọc và ghi mã hiệu tời trục mỏ được chế tạo tại Việt Nam; phương pháp xác định giới hạn cho phép chiều dài cáp nâng khi không có con lăn đỡ; mẫu sổ ghi kết quả kiểm tra tời trục mỏ.

Nội dung chi tiết tại mục Văn bản pháp luật.

 

Thông tin khác