Bộ trưởng Bộ Công Thương: Kiên quyết đóng cửa nhà máy nếu gây ô nhiễm môi trường

Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp khẩn với các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ. Tại buổi họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có những chỉ đạo cụ thể, quyết liệt đối với công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Toàn bộ nội dung chính của cuộc họp đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ:  http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/7711/bo-truong-bo-cong-thuong--kien-quyet-dong-cua-nha-may-neu-gay-o-nhiem-moi-truong.aspx

 

Thông tin khác