Hội thảo tham vấn Báo cáo kỹ thuật về phát thải khí nhà kính

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – lĩnh vực năng lượng và giao thông (Dự án TA7779 VIE) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản

và có sự tham gia của 6 đơn vị gồm Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), Vụ Môi trường (Bộ Giao thông Vận tải), Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Sau hơn hai năm triển khai dự án, nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện Dự án đã hoàn thành sản phẩm Báo cáo kỹ thuật về phát thải khí nhà kính, các kịch bản phát triển và và tiềm năng giảm phát thải cho hai lĩnh vực năng lượng và giao thông ở cấp độ quốc gia và 3 địa phương tham gia dự án.

Xác định đây là sản phẩm kỹ thuật quan trọng của Dự án, sẽ là cơ sở đầu vào cho các nghiên cứu, hoạch định chính sách về kiểm soát phát thải khí nhà kính của Việt Nam cũng như ngành Công Thương sau này, ngày 13 tháng 5 năm 2014 tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Tổng cục Năng lượng) và Vụ Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải đồng chủ trì tổ chức Hội thảo tham vấn cho Báo cáo kỹ thuật về phát thải khí nhà kính, các kịch bản và tiềm năng giảm nhẹ trong lĩnh vực năng lượng và giao thông. Hội thảo có sự tham gia của các Bộ ngành có liên quan như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà tài trợ như ADB, UNDP, WB, JICA, Đại sứ quán Anh, đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty trong lĩnh vực công nghiệp và một số các đơn vị nghiên cứu, chuyên gia trong nước và quốc tế có liên quan.

 

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Đại diện cho Bộ Công Thương phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện Dự án đã trình bày chi tiết về phương pháp luận, công cụ và các kết quả nghiên cứu, đánh giá về hiện trạng phát thải, các kịch bản phát triển và tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng và giao thông cả cấp độ Quốc gia và cụ thể cho 3 địa phương. Đây là Báo cáo kỹ thuật đầu tiên được thực hiện khá công phu về đánh giá tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính dưới góc độ lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải. Kết quả cuối cùng của Báo cáo sẽ đưa ra các tính toán về năm phát thải cơ sở, các phương án giảm nhẹ và chi phí lợi ích của các giải pháp này.

Các ý kiến tại Hội thảo đều đánh giá cao nội dung và kết quả đạt được của Dự án, đồng thời cũng có nhiều góp ý bổ sung và bình luận những vẫn đề cần làm rõ về nguồn số liệu, cách lựa chon các tham số sử dụng trong các mô hình dự báo.

 

Ông Kim Harboe – Cố vấn trưởng Dự án trình bày
các kết quả chính của Báo cáo kỹ thuật tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt cho cơ quan quản lý Dự án nêu rõ các yêu cầu về vấn đề tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung báo cáo và những vấn đề cần giải trình chi tiết về những tồn tại, khiếm khuyết mà trong khuôn khổ DỰ án không giải quyết hết, làm rõ mức độ tin cậy của các nguồn số liệu trong quá trình tổng hợp, xây dựng báo cáo và yêu cầu nhóm chuyên gia nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện Báo cáo kỹ thuật trong thời gian sớm nhất./.

Thông tin khác