Thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương đã có Thông báo số 743⁄TB-ATMT ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc xét tuyển viên chức làm viêc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp II. Chi tiết Thông báo tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác