Tuyển dụng viên chức đợt 2, năm 2020 tại Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2, năm 2020 tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo xét tuyển 02 chỉ tiêu viên chức đợt 2, năm 2020 làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/11- 02/12/2020 tại Phòng Tổng hợp, Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Tầng 9, Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chi tiết tại file đính kèm./.

Thông tin khác