Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật năm 2016 khu vực phía Bắc

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 01 tháng 7 năm 2016, tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường năm 2016.

Tới dự Hội nghị có gần 300 đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ làm công tác an toàn và môi trường của các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng Công ty, các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Trần Văn Lượng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật tới các đơn vị. Ông Trần Văn Lượng hy vọng hội nghị sẽ giúp các đơn vị tiếp cận và nắm vững được những quy định của pháp luật về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường ngành Công Thương, từ đó góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị đang gặp phải trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cán bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về:

          - An toàn vệ sinh lao động;

          - Bảo vệ môi trường;

          - An toàn Điện;

          - Quản lý chất thải nguy hại.

          Các đại biểu đã thảo luận, nêu các vướng mắc, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động; Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại,…

Kết luận hội nghị, Ông Trần Văn Lượng đánh giá cao kết quả hội nghị, đặc biệt thông qua các nội dung trao đổi, thảo luận đã phần nào giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các văn bản pháp luật mới ban hành, có hướng xử lý, khắc phục những tồn tại của doanh nghiệp để phù hợp hơn. Những kiến nghị của đơn vị về những bất cập trong việc thực thi quy định của pháp luật về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường sẽ được Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Công Thương để từng bước tháo gỡ những khó khăn, giúp hoạt động của các đơn vị thuận lợi và ngày càng hiệu quả hơn;

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cần chủ động tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật đến cán bộ, công nhân viên và các đơn vị thành viên; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý.

Thông tin khác