Hội nghị đối thoại định kỳ lần thứ tư của Hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động

Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2020, tại Phòng họp Ba Đình, Tầng 3, Khách sạn Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ về công tác an toàn vệ sinh lao động lần thứ tư.

Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó chủ tịch Hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động chủ trì hội nghị đối thoại.

Tham dự hội nghị đối thoại có đại diện các thành viên của Hội đồng: Bộ Y tế, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ, Quốc phòng, Giao thông vận tải; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam; Đại diện các Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động địa phương; một số hiệp hội doanh nghiệp và Tập đoàn.

Sau phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại của Thứ trưởng Lê Tấn Dũng,  Ông Hà Tất Thắng, Trưởng ban thư ký Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ, Cục trưởng Cục An toàn lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo những tiến triển đã đạt được sau đối thoại của Hội đồng năm 2019 và một số vướng mắc gửi đến Hội đồng năm 2020.

Hội nghị đã thực hiện đối thoại hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực: huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và chính sách chung về an toàn lao động.

Các ý kiến đối thoại trực tiếp tại Hội nghị tập trung về lĩnh vực bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, khai báo, điều tra tai nạn lao động…

Tham dự Hội nghị đối thoại, đại diện Bộ Công Thương, Ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp nêu rõ Bộ Công Thương đã hoàn thành các nội dung triển khai thực hiện sau đối thoại định kỳ năm 2019 và giải đáp các ý kiến gửi về Hội nghị đối thoại năm 2020 liên quan đến Bộ Công Thương về kiểm định thiết bị điện phòng nổ, huấn luyện an toàn điện và huấn luyện an toàn hóa chất.

Đại diện Bộ Công Thương, Ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp giải đáp các ý kiến đối thoại tại Hội nghị

 

Nội dung công việc triển khai của Bộ Công Thương sau các đối thoại định kỳ năm 2019 nhận được ý kiến đánh giá thực hiện tốt của Hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động.

Các ý kiến nhận được tại Hội đối thoại định kỳ về công tác an toàn vệ sinh lao động hàng năm sẽ góp phần giúp Bộ Công Thương hoàn thiện công tác quản lý về an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật an toàn,  vệ sinh lao động./.

Nguồn: Phòng ATCN - Cục ATMT

Thông tin khác