Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT) là đơn vị thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Cục ATMT đã không ngừng kiện toàn bộ máy, phát triển cả về số lượng, chất lượng. Đối với lĩnh vực môi trường công nghiệp, trong nhiều năm qua, Cục ATMT đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương đề ra các kế hoạch, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Cục, Phóng viên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương đã trao đổi với ông Trần Văn Lượng – Cục trưởng Cục ATMT để hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ môi trường của Ngành.
 
Phóng viên: Nhân dịp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chuẩn bị kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Cục, xin ông cho biết về quá trình hình thành và triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương? Đồng thời ông đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn vừa qua?
 
Cục trưởng Trần Văn Lượng:
 
- Như chúng ta đã biết, đất nước ta đã trải qua thời kỳ đổi mới, bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với đó là những vấn đề về ô nhiễm và bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm.
 
Cục trưởng Cục ATMT Trần Văn Lượng
 
 
- Cho đến nay Luật BVMT được thông qua 03 lần vào các năm 1993, 2005, 2014 và dự thảo Luật BVMT lần thứ 4 đang được trình Quốc hội dự kiến, xem xét thông qua vào kỳ họp tới, tương ứng với yêu cầu BVMT qua từng thời kỳ. Tuy nhiên, phải đến Luật BVMT 2005 mới quy định rõ trách nhiệm BVMT của Bộ Công Thương.
 
- Ngay khi Luật BVMT 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006, Bộ Công Thương đã giao Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp (nay là Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) là cơ quan tham mưu giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Kể từ năm 2006, Cục ATMT mới chỉ có 01 Phòng Môi trường. Qua nhiều lần sắp xếp bộ máy tổ chức quản lý môi trường để phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT của Bộ Công Thương. Đến nay, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3689/QĐ-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục ATMT hiện có 02 phòng chuyên môn là Phòng Bảo vệ môi trường công thương và Phòng Công nghiệp môi trường; 01 Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch; 02 Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 và 2; 01 Trung tâm hỗ trợ công nghiệp đã có những hoạt động phối hợp tích cực trong bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Cục ATMT còn phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Viện nghiên cứu, các Trường, Trung tâm nghiên cứu, các Tập đoàn/Tổng Công ty/Doanh nghiệp, các Sở Công Thương, cơ quan truyền thông để triển khai thực hiện các hoạt động quản lý môi trường, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng... của Bộ Công Thương.
 
- Ngành Công Thương đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại cũng phát sinh nhiều vấn đề về môi trường cần được quan tâm giải quyết. Trong những năm qua, ngành Công Thương đã nỗ lực trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các “điểm nóng” về môi trường và từng bước kiểm soát các nguồn thải trong các ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường như thép, nhiệt điện, hóa chất, khoảng sản, luyện kim, .v.v. Tuy nhiên, trình độ công nghệ, thiết bị của nhiều lĩnh vực công nghiệp được đầu tư qua nhiều giai đoạn còn lạc hậu, cũ và chiếm tỷ lệ cao trong các ngành công nghiệp, cùng với đó là hệ thống pháp luật và chính sách về bảo vệ môi trường còn nhiều điểm chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn và thiếu ổn định cũng là những vướng mắc cần giải quyết.
 
- Để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương về BVMT, trong giai đoạn từ 2011 đến nay, Cục ATMT đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành nhiều chính sách nhằm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu môi trường ngành công thương, quản lý tro xỉ nhiệt điện, quản lý các nhiệm vụ môi trường ngành công thương, quản lý hồ chứa quặng đuôi, đặc biệt đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1375/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch BVMT ngành Công Thương giai đoạn 2020 – 2025, đây là cơ sở để ngành công thương tập trung giải quyết các vấn đề môi trường trong giai đoạn tới.
 
- Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường ngành Công Thương luôn được chú trọng và thực hiện đầy đủ nghiêm túc: Hàng năm, Bộ đều tổ chức đoàn kiểm tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất thuộc ngành công thương, trong đó tập trung chủ yếu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các nhà máy nhiệt điện than trong thời gian qua luôn được tiến hành sát sao, thường xuyên, kịp thời chỉ đạo để xử lý các vấn đề ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận hành của nhà máy.
 
- Công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao và triển khai sâu rộng: Hàng năm, Bộ Công Thương đều xuất bản và đăng tải hàng trăm tin, bài, phóng sự tài liệu về các hoạt động môi trường, phổ biến các văn bản chính sách mới trên các ấn phẩm, tạp chí, báo in, báo điện tử của Bộ Công Thương. Đồng thời tổ chức các hội thảo chuyên đề, các khóa tập huấn, đào tạo chuyên môn cho các cán bộ chuyên trách về môi trường thuộc các đơn vị, giúp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách và hiệu quả quản lý môi trường ngành công thương. Đặc biệt, năm 2013, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã vinh dự được nhận Giải thưởng môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. 
 
- Ngoài ra, các chương trình hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường ngành Công Thương cũng được hết sức chú trọng: Từ năm 2010 đến nay, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ ban ngành, đơn vị liên quan thực hiện 10  dự án về “Quản lý PCBs tại Việt Nam”; Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (Đan Mạch); tiết kiệm năng lượng (Nhật Bản, ADB, WB, Đan Mạch); Dự án “Áp dụng phương pháp luận BAT và BEP để trình diễn giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ phát sinh không chủ định (UP-POP) từ ngành công nghiệp Việt Nam”; Dự án “Tăng cường năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tài trợ… và tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế về môi trường nhằm nâng cao năng lực quản lý cũng như tiếp thu các kiến thức, công nghệ tiên tiến của các nước phát triển trên thế giới.
 
Phóng viên: Mặc dù công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua đã được các đơn vị hết sức quan tâm, tuy nhiên, với đặc thù sản xuất công nghiệp và thương mại luôn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, Vậy để ngăn ngừa, kiểm soát những nguy cơ, sự cố môi trường trong ngành Công Thương, xin ông cho biết Bộ đã có những chính sách gì để đảm bảo đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước?
 
Cục trưởng Trần Văn Lượng:
 
- Như tôi đã nói, mặc dù còn một số bất cập về mặt quy định pháp luật, nhưng Bộ Công Thương cũng đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về BVMT của ngành Công Thương. Cụ thể trong giai đoạn từ 2011 đến nay, Cục ATMT đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành: 01 Thông tư về quản lý môi trường ngành Công Thương, 02 Thông tư về quản lý Nhiệm vụ BVMT của Bộ Công Thương, 01 Thông tư về quản lý cơ sở dữ liệu ngành Công Thương, 01 Quyết định ban hành mẫu Đề án xử lý, tiêu tro xỉ đối với các nhà máy nhiệt điện, phân bón và hóa chất. Dự kiến cuối năm 2020 sẽ ban hành 02 Thông tư về quản lý hồ chứa quặng đuôi và thay thế Thông tư quản lý cơ sở dữ liệu. Gần đây nhất, ngày 08/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1375/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch BVMT ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025.
 
- Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng ban hành các Chỉ thị để giải quyết các vấn đề môi trường được dư luận quan tâm, như Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 19/10/2016 về việc tăng cường công tác BVMT trong toàn ngành và Chỉ thị số 29/CT-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2014 về tăng cường công tác quản lý an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng. Theo đó, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp phải kiên quyết từ chối đầu tư dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ đối với các nhà máy hiện có để giảm phát thải, cải thiện môi trường; lắp đặt hệ thống giám sát, quan trắc môi trường tự động, kết nối với đơn vị chức năng tại địa phương theo quy định; Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 15/7/2019 về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương
 
- Ngoài ra, tháng 02 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương cũng đã ký Chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017-2020. Lễ ký kết có ý nghĩa không chỉ riêng đối với hai Bộ trong công tác phối hợp chỉ đạo điều hành, đây còn là yêu cầu to lớn đối với đất nước, với nhân dân, là yêu cầu của cả hệ thống chính trị.
 
Phóng viên: Hàng năm, Bộ Công Thương tổ chức hưởng ứng các sự kiện về các ngày lễ môi trường với rất nhiều chủ đề đa dạng, phong phú. Ông đánh giá như thế nào về hiệu ứng, sức lan tỏa của các sự kiện này tới nhận thức của cán bộ công nhân viên chức, người lao động cũng như các doanh nghiệp trong toàn ngành Công Thương?
 
Cục trưởng Trần Văn Lượng:
 
- Hàng năm, Bộ Công Thương luôn chú trọng đầu tư ưu tiên cho công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các đối tượng ngành công thương. Về hình thức tuyên truyền đã có nhiều đổi mới, ngày càng đa dạng hóa, thu hút sự quan tâm cũng như hưởng ứng tích cực của mọi đối tượng tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Điển hình là Bộ Công Thương đã phát động các đơn vị bao gồm các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Cục, Vụ, Viện và Trường thuộc Bộ triển khai các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng cho các ngày lễ môi trường như Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày môi trường thế giới 05/6, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn...
 
Kết quả là các đơn vị đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các hoạt động hưởng ứng bao gồm: treo banrol,  khẩu hiệu tại cơ sở, tổ chức mit-tinh hội thảo tuyên truyền theo chủ đề, phát động các cuộc thi tìm hiểu vể môi trường, khuyến khích sử dụng các sản phẩm, công nghệ thân thiện với  môi trường, biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT, ngoài ra phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên về ý thức BVMT, đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi nilong khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần, chăm sóc và trồng cây xanh, vệ sinh khu vực làm việc, thu gom và vận chuyển các chất thải theo quy định của luật pháp, giữ gìn môi trường làm việc trong lành sạch đẹp. Nhìn chung, từ người lao động đến các cán bộ quản lý tại các đơn vị đều đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác BVMT, từ đó đưa các phong trào mô hình về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, trở thành hành động và nếp sống của mọi người, ngày càng góp phần thiết thực cho công tác bảo vệ môi trường. 
 
- Căn cứ vào nội dung báo cáo kết quả hoạt động của các doanh nghiệp cho thấy các hình thức mit-tinh, phát động các phong trào vệ sinh môi trường, tập huấn nâng cao năng lực được diễn ra đúng thời gian, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, ước tính mỗi năm có hàng ngàn lượt cán bộ quản lý, kỹ thuật ngành công thương đã được tập huấn, phổ biến, nâng cao nhận thức, qua đó từng bước thay đổi cách ứng xử với môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  
 
 Cục ATMT hưởng ứng trồng cây tại Lễ phát động "Tháng hành động vì môi trường"
 
Phóng viên: Thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp dành sự quan tâm, đầu tư lớn về nhân lực, tài chính, ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ…, hướng tới sản xuất xanh, phát triển bền vững. Theo ông, trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp sản xuất cần có sự chuẩn bị như thế nào để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường?
 
Cục trưởng Trần Văn Lượng:
 
Nhìn chung, trong giai đoạn vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất nhưng các doanh nghiệp đã chấp hành tương đối nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật về BVMT. Tuy nhiên, với tình hình trong giai đoạn phát triển kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay, khi các Hiệp định CPTPP, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới EVFTA bắt đầu có hiệu lực thực hiện, đòi hỏi rất lớn các doanh nghiệp trong nước phải có những bước đi bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường. Có như vậy mới có thể cạnh tranh, vươn tầm quốc gia, đưa các sản phẩm, công nghệ của Việt Nam phát triển ra thế giới. Muốn đạt được mục tiêu như vậy, các doanh nghiệp phải nhìn nhận, thay đổi chiến lược phát triển của mình, xác định phát triển kinh tế phải đảm bảo không làm phương hại đến môi trường, hướng tới một nền kinh tế xanh - sạch - nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững.
 
- Thứ nhất là phải tập trung đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất: đây là cốt lõi, là yếu tố quan trọng quyết định thành công khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, việc nghiên cứu và tạo ra các công nghệ thay thế là yếu tố đặc biệt được chú trọng. Công nghệ mới sẽ giúp việc thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả, giảm thải ô nhiễm, xử lý, tái chế chất thải để tái tạo nguyên liệu mới, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tránh khai thác quá mức tài nguyên, đồng thời tạo được cơ hội việc làm mới... đảm bảo  mục tiêu của mô hình này. 
 
- Thứ hai là xây dựng các chiến lược phát triển bền vững, lâu dài để các doanh nghiệp triển khai thực hiện bằng cách xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích năng lượng tái tạo, thúc đẩy sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thu hút được các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tham gia vào công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Đối với những cá nhân, tập thể thực hiện tốt cần có hình thức khen thưởng rõ ràng, với những hành vi vi phạm gây thiệt hại môi trường cần nghiêm khắc xử lý.
 
- Thứ ba là truyền thông, nâng cao năng lực, nhận thức từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng: Để mở rộng nền kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp phải xác định rõ đâu là ưu tiên hàng đầu, thay vì sản xuất sản phẩm càng nhanh, càng rẻ càng tốt, thì độ bền của sản phẩm và quy trình sản xuất bền vững mới là yếu tố then chốt. Sản phẩm cần được thiết kế sao cho dễ dàng tái chế để không bị thải bỏ tại các bãi chôn rác. Ngoài ra, DN cần nỗ lực phát triển các chuỗi cung ứng thân thiện với môi trường, đặc biệt là thuyết phục người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm, giảm thiểu rác thải nhựa và túi nilong dùng một lần.
 
Ngày 08/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1375/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch BVMT ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025
 
Phóng viên: Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Bộ về lĩnh vực bảo vệ môi trường, xin ông cho biết những định hướng cụ thể để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác BVMT Bộ Công Thương trước những thách thức, cơ hội phát triển kinh tế trong thời gian tới? 
 
Cục trưởng Trần Văn Lượng:
 
- Như tôi vừa nói, ngày 08/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1375/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch BVMT ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, Kế hoạch đưa ra 04 nhóm giải pháp chính:
 
Một là hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế quản lý, tăng cường năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương, với 6 nhiệm vụ giải pháp tập trung vào rà soát, nghiên cứu và đề xuất xây dựng hoặc sửa đổi các chính sách, quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, kiểm soát nguồn thải, tái chế, tái sử dụng chất thải; chính sách thương mại phù hợp với các cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất các loại phế liệu, xuất khẩu chất thải; quản lý cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.
 
Hai là, phòng ngừa, kiểm soát, xử lý và loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, với 7 nhiệm vụ giải pháp về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương; Đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất, nguồn phát thải, rủi ro môi trường của các ngành công nghiệp trọng điểm; Kiểm kê, đánh giá việc sử dụng các hợp chất POP trong công nghiệp, kiểm kê phát thải các hợp chất UPOP từ một số ngành công nghiệp; Đẩy mạnh quản lý, xử lý, tái chế, tái sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón, xỉ thép trong sản xuất thép và chất thải công nghiệp khác; Quản lý an toàn bãi thải, cải tạo phục hồi môi trường, xử lý chất thải, an toàn đập thải của hồ chứa quặng đuôi trong khai thác và chế biến khoáng sản; Xây dựng và triển khai thí điểm các mô hình hạn chế rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy từ các hoạt động công nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; Thực hiện đánh giá vòng đời và áp dụng thí điểm mô hình thu gom, tái chế, tái sử dụng đối với một số sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thông dụng; Tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường theo Quyết định số 192/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 và tổ chức thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025.
 
Ba là đào tạo nhân lực, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, với 4 nhiệm vụ giải pháp tập trung vào tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; tăng cường năng lực giám sát thực thi pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương thông qua các ấn phẩm truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các lớp tập huấn; Tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương; Xây dựng và ban hành Sổ tay hướng dẫn quản lý môi trường các lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
 
Bốn là thúc đẩy thí điểm các mô hình công nghiệp xanh trong các ngành công nghiệp với 2 nhóm nhiệm vụ giải pháp hướng tới là xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường, gắn với phát triển ngành công nghiệp môi trường và xây dựng tiêu chí và thúc đẩy việc xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, làng nghề theo hướng sinh thái, thân thiện với môi trường.
 
Với tinh thần quyết tâm và ý thức nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của mỗi đơn vị, cá nhân, sẽ góp phần cải thiện, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; khai thác đi đôi với phục hồi và tái tạo; phát triển kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường; đảm bảo phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Thông tin khác