Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật an toàn công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật an toàn công nghiệp. Chi tiết danh sách Tại đây

Thông tin khác