Hội thảo An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội thảo An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh tại Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 67 điểm cầu truyền hình tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước.

Hội nghị với sự chủ trì đồng chủ trì của Lãnh đạo các cơ quan: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tham dự Hội nghị với sự tham dự của hơn 200 đại biểu tại Hà Nội đại diện cho Các cơ quan liên quan thuộc Bộ Công Thương, Bộ Công An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; cùng các nhà khoa học đầu ngành của lĩnh vực an toàn phòng cháy trong sử dụng điện. Ngoài ra, trên 67 điểm cầu truyền hình cả nước, còn có sự tham gia của hàng nghìn đại biểu, chuyên gia đến từ các cơ quan liên quan như: Công an PCCC, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực các miền, Các Công ty Điện lực tỉnh, thành phố, Các doanh nghiệp là các khách hàng lớn tiêu thụ điện và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị điện…

Trong thời gian qua Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công An chủ động, kịp thời tham mưu và đề xuất với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Điện lực, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25 tháng  6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời Quốc hội cũng có những hoạt động tích cực như ban hành: Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”; Nghị quyết 99/2019/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy… Tuy nhiên, thực trạng các vụ cháy xảy ra trên toàn quốc nói chung, các vụ cháy có liên quan đến việc sử dụng điện của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp dịch vụ... sau công tơ nói riêng đang diễn ra hết sức phức tạp và ngày càng có chiều hướng gia tăng. Theo Báo cáo số 400/BC-CP ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ báo cáo bổ sung tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 gửi Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 của Quốc hội, trong số 50 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên địa bàn cả nước, có đến 31 vụ cháy do sự cố về điện và đều xảy ra tại khu vực lưới điện của khách hàng sử dụng điện quản lý.
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, có ý từ các đơn vị trong ngành điện, người sử dụng điện và chuyên gia, từ nhiều góc độ và cách tiếp cận khác nhau về thực trạng của công tác an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện. Hội thảo đã phân tích rõ những vướng mắc, chồng chéo của văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực điện, PCCC; quản lý chất lượng từ khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị điện; trách nhiệm thẩm định, nghiệm thu hệ thống, thiết bị điện của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra an toàn về PCCC đối với hệ thống điện tại các cơ sở, hộ gia đình. Đồng thời, đưa ra các biện pháp, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường các biện pháp quản lý an toàn điện và PCCC đối với hộ tiêu thụ; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong công tác quản lý, kiểm tra an toàn PCCC và điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ... có liên quan đến sử dụng điện. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục PCCC&CNCH và Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Trần Văn Lượng đều khẳng định, nền kinh tế đất nước trong những năm qua phát triển với nhịp độ khá cao, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nhanh ở hầu hết các địa phương. Nhiều nhà cao tầng, cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí (chung cư, khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại...) có quy mô lớn được xây dựng, mở rộng; sự gia tăng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kho chứa có nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao; làng nghề truyền thống, nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh ngày càng tăng (theo thống kê, hiện có 811 đô thị các loại, 895 khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; trên 265.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh và hơn 25 triệu hộ gia đình); cùng với đó, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện ngày càng nhiều. Những yếu tố phát triển đó kéo theo sự gia tăng tiêu thụ năng lượng điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Đồng thời nhấn mạnh các giải pháp về tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trong việc sử dụng điện sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất và dịch vụ:

Một là: Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham luận của các đơn vị, chuyên gia và bổ sung những vấn đề mới vào báo cáo tham luận và hoàn thiện bộ tài liệu “An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh”, đồng thời tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học, cơ quan quản lý nghiên cứu mở rộng các vấn đề khác có liên quan đến an toàn PCCC trong sử dụng điện.

Hai là: Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Công Thương, các Bộ, Ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  triển khai hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14.

Ba là: Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa, thiết bị điện, kiểm tra, điều tra giải quyết các vụ cháy, nổ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cử cán bộ, chuyên viên phụ trách an toàn tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về an toàn PCCC.

Bốn là: Cần có các quy định, chế tài đủ mạnh để buộc các chủ đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng dự án, công trình phải nghiên cứu, nắm bắt rõ và vận dụng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy; trong quá trình sử dụng điện khi có nhu cầu sử dụng thêm các thiết bị tiêu thụ điện cần phải báo cáo bên bán điện rà soát, đánh giá lại hệ thống đường dây dẫn, thiết bị bảo vệ có đáp ứng yêu cầu hay không, trường hợp không bảo đảm phải được cải tạo, thay thế đồng bộ trước khi đưa vào sử dụng; kiểm tra, bảo trì hệ thống, thiết bị điện, thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng hoặc không bảo đảm yêu cầu. Việc sử dụng điện phải bảo đảm quy định an toàn về PCCC.

Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp và là cơ sở, tạo tiền đề để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân cùng nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn PCCC trong sử dụng điện, đồng thời hướng tới sự hợp tác chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác PCCC trong lĩnh vực sử dụng điện cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiêu dùng.

Thông tin khác