Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020 làm việc tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch. Chi tiết danh sách Tại đây

Thông tin khác