Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

Tải file Quyết định tại đây.

Thông tin khác