Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật về an toàn điện

Sáng ngày 14⁄6⁄2016, tại 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp cùng Tập đoàn An toàn điện Hàn Quốc, Hiệp hội xây lắp điện Hàn Quốc tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật về an toàn điện.

Tham dự Lễ ký kết, phía Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có ông Trần Văn Lượng, Cục trưởng cùng đại diện một số Lãnh đạo các Phòng và  Trung tâm thuộc Cục.  Về phía Hàn Quốc, ông Lee Sang Kwon, Chủ tịch Tập đoàn An toàn điện Hàn Quốc, ông Chang Chul Ho Chủ tịch Hiệp hội xây lắp điện Hàn Quốc cùng Giám đốc kỹ thuật và đại diện một số phòng ban chủ chốt của Tập đoàn và Hiệp hội tham dự buổi lễ. Tham dự buổi ký kết còn có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, tùy viên thương mại của Sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tại Lễ ký kết ông Trần Văn Lượng, Cục trưởng Cục ATMT, ông Lee Sang Kwon, Chủ tịch Tập đoàn An toàn điện Hàn Quốc (KESCO) và ông Chang Chul Ho Chủ tịch Hiệp hội xây lắp điện Hàn Quốc (KECA) đã có bài phát biểu về việc ký kết các Biên bản Hợp tác kỹ thuật về an toàn điện.

Sau đó với sự chứng kiến của đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công Thương, Sứ quán Hàn Quốc và Lãnh đạo các phòng ban, các nghi thức ký kết chính thức đã được diễn ra trong không khí hết sức trang trọng.

Biên bản Hợp tác kỹ thuật giữa Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về Tập đoàn An toàn điện Hàn Quốc về quản lý an toàn điện do ông Trần Văn Lượng Cục trưởng Cục ATMT và ông Lee Sang Kwon, Chủ tịch KESCO cùng ký kêt.

Ký kết Biên bản Hợp tác giữa Cục ATMT và Tập đoàn KESCO

Biên bản Hợp tác 3 bên giữa Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Tập đoàn An toàn điện Hàn Quốc - Hiệp hội xây lắp điện Hàn Quốc về huấn luyện an toàn điện được ký bởi ông Trần Văn Lượng Cục trưởng Cục ATMT, ông Lee Sang Kwon, Chủ tịch KESCO và Ông Chang Chul Ho, Chủ tịch KECA.

Ký kết Biên bản Hợp tác giữa Cục ATMT - Tập đoàn KESCO - Hiệp hội KECA

Biên bản Hợp tác dịch vụ và trao đổi thông tin giữa Trung tâm Kiểm định công nghiệp II và Tập đoàn An toàn điện Hàn Quốc do ông Trịnh Đình Phùng, Giám đốc Trung tâm và Ông Kim Lee Won Giám đốc kỹ thuật  của Tập đoàn KESCO cùng nhau ký kết.

Ký kết Biên bản Hợp tác giữa Trung tâm Kiểm định CN II – Tập đoàn KESCO

Kết thúc buổi Lễ, đại diện các bên đã trao nhau các văn bản ghi nhớ đã ký kêt và những cái bắt tay thật chặt, cam kết những ghi nhớ hợp tác này sẽ nhanh chóng được triển khai và sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp./.

Cục trưởng Trần Văn Lượng phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Lee Sang Kwon, Chủ tịch Tập đoàn An toàn điện Hàn Quốc phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Chang Chul Ho Chủ tịch Hiệp hội xây lắp điện Hàn Quốc phát biểu

Thông tin khác