Hội thảo khởi động xây dựng NAMA trong ngành sản xuất giấy và bột giấy ở Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu”, ngày 27⁄05⁄2016 tại Hà Nội, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) phối hợp cùng Chương trình Phát triển liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động xây dựng NAMA trong sản xuất giấy và bột giấy ở Việt Nam.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện của các Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương, Hiệp hội giấy và bột giấy, một số doanh nghiệp ngành giấy, các tổ chức tư vấn, các viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn và một số trường đại học có liên quan tới xây dựng và tư vấn về các hành động giảm phát thải khí nhà kính của ngành giấy và bột giấy tại Việt Nam.

Sau khi nghe các chuyên gia của Dự án trình bày dự kiến nội dung của NAMA cho ngành giấy và bột giấy, đánh giá sơ bộ về hiện trạng phát thải và tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính của ngành, kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các đại biểu giúp cho Dự án triển khai được triển khai hiệu quả và phù hợp hơn.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ông Hoàng Văn Tâm – Chánh Văn phòng biến đổi khí hậu Bộ Công Thương, thay mặt cho Cục ATMT là chủ dự án đã đề nghị nhóm chuyên gia tư vấn của dự án nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết trình Ban Quản lý dự án và UNDP phê duyệt để thực hiện.

Ông Hoàng Văn Tâm – Phó Chánh Văn phòng biến đổi khí hậu Bộ Công Thương và Ông Đào Xuân Lai – Trưởng phòng Phát triển bền vững, UNDP Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo

Ông Douglas A. Marett - Chuyên gia tư vấn quốc tế trình bày dự kiến cấu trúc và nội dung của NAMA ngành giấy và bột giấy của Việt Nam

Ông Vũ Ngọc Bảo - Phó chủ tịch Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam
phát biểu tại hội thảo

Thông tin khác